Черник, О. О. «ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ, ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ТА ЛІНГВО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АФОРИЗМІВ ДЕНА БРАУНА (НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ РОМАНІВ ПРО ПРОФЕСОРА ЛЕНҐДОНА)». Мова. Література. Фольклор, вип. 1, Грудень 2018, с. 137-42, http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/593.