НЕСТАЦІОНАРНІ ВІСЕСИМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ ЕЛЕКТРОПРУЖНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ СКІНЧЕННОЇ ДОВЖИНИ

  • І. В. Янчевський Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»
  • О. А. Савченко Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»
Ключові слова: циліндрична електропружна оболонка, нестаціонарні коливання, інтегральне перетворення Лапласа

Анотація

Представлено чисельно-аналітичне розв’язання задачі про нестаціонарні коливання біморфної (метал-п’єзокераміка) циліндричної оболонки з шарнірно закріпленими торцями. Розглянуті режими прямого і зворотного п’єзоелектричного ефекту. Динамічні процеси моделюються в рамках лінійної теорії тонких електропружних оболонок, заснованої на узагальнених гіпотезах Кірхгофа–Лява. Представлені числові результати для випадку східчастого електромеханічного навантаження оболонки та дано їх аналіз.

Посилання

1. Guz A. N., Kubenko V. D., Babaev A. E. Dynamics of shell systems interacting with a liquid. Int. Appl. Mech. 2002. Vol. 38, Iss. 3. P. 260–301. DOI: 10.1023/A:1016073909775.
2. Karlash V. L. Resonant electromechanical vibrations of piezoelectric shells of revolution (review). Int. Appl. Mech. 2008. Vol. 44, Iss. 4. P. 361–387. DOI: 10.1007/s10778-008-0050-1.
3. Kubenko V. D., Yanchevskii I. V. Vibrations of a nonclosed two-layer spherical electroelastic shell under impulsive electromechanical loading. Int. Appl. Mech. 2013. Vol. 49, Iss. 3. P. 303–314. DOI: 10.1007/s10778-013-0568-8.
4. Кубенко В. Д., Янчевский И. В. Нестационарные неосесимметричные колебания цилиндрической оболочки металл-пьезокерамика. Зб. наук. праць «Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла». 2011. Вип. 12. С. 188–196.
5. Rudnitskii S. I., Sharapov V. M., Shul’ga N. A. Vibrations of a bimorphic disk transducer of the metal-piezoceramic type. Int. Appl. Mech. 1990. Vol. 26, Iss. 10. P. 973–980. DOI: 10.1007/BF00888849.
6. Янчевский И. В., Бабаев А. А. Уравнения нестационарных колебаний электроупругих конической и цилиндрической оболочек конечной длины. Вісник ЗНУ. Фіз.-мат. науки. 2017. № 2. С. 332–338.
7. Qiu J., Ji H. The application of piezoelectric materials in smart structures. Int. J. of Aeronautical & Space Sc. 2010. Vol. 11, No. 4. Р. 266–284. DOI:10.5139/IJASS.2010.11.4.266.
8. Wang H. M., Ding H. J., Chen Y. M. Dynamic solution of a multilayered orthotropic piezoelectric hollow cylinder for axisymmetric plane strain problems. Int. J. Sol. and Struct. 2005. Vol. 42, Iss. 1. P. 85–102.
9. Yanchevskii I. V. Nonstationary deformation of an electroelastic nonclosed cylindrical shell under mechanical and electric loading. Int. Appl. Mech. 2013. Vol. 49, Iss. 4. P. 475–481.
10. Yang J. S. Piezoelectric transformer structural modeling – A review. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control. 2007. Vol. 54, No. 6. P. 1154–1170.
Опубліковано
2020-03-03
Як цитувати
Янчевський, І. В., & Савченко, О. А. (2020). НЕСТАЦІОНАРНІ ВІСЕСИМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ ЕЛЕКТРОПРУЖНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ СКІНЧЕННОЇ ДОВЖИНИ. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки, (2), 177-183. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/phys-math/article/view/268