АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ТРЬОХ ЗМІННИХ НА ОСНОВІ ВОКСЕЛЬНИХ СТРУКТУР ОБРАЗІВ-МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМІ «РАНОК»

  • О. М. Мильцев Запорізький національний університет
Ключові слова: моделювання, R-функція, аналіз функцій, диференційні характеристики функції, рух просторового градієнту, воксельний масив даних, образ-модель, графічний М-образ

Анотація

У статті розглядається розвиток принципів М-образного аналізу складних функцій трьох змінних, заданих аналітичним або кусково-аналітичним способом. Перехід на воксельну структуру представлення образів-моделей дозволило підвищити простір досліджуваної функції до четвертого виміру, що призвело до розширення класу задач, пов’язаних з багатовимірними підстановками. Розглядаються задачі формування, уточнення та візуалізації тривимірного воксельного масиву даних, побудови графічного М-образного представлення функції, визначення просторового руху по градієнту на основі воксельних структур М-образів. Аналіз на воксельних структурах стає основою в розвитку системи рекурсивного аналізу на образних компонентах РАНОК.

Посилання

1. Толок А. В. Синтез компьютерных образов геометрических характеристик для оценки рельефа поверхности функции двух переменных. Математика, природознавство, технічні науки: зб. доп. НАН України. 2004. № 4. С.63–69.
2. Гоменюк С. И., Толок А. В. Моделирование образной оценки градиента на рельефе поверхности. Научно-теоретический журнал «Искусственный Интеллект». 2004. № 1. С.113–119.
3. Рвачев В. Л., Толок А. В., Уваров Р. А., Шейко Т. И. Новые подходы к построению уравнений трехмерных локусов с помощью R-функций. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 2000. № 2. С.119–131.
4. Мыльцев А. М., Толок А. В. Математическая модель визуализации динамического массива данных при построении трехмерных сцен. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. Біологічні науки. 2002. № 3. С. 76–82.
5. Толок А. В., Толок В. А, Гоменюк С. И. Язык описания схем решения задач теории упругости и пластичности. Новые информационные технологии в науке, образовании и бизнесе: XXVI Международная конференция и дискуссионный научный клуб IT+SE’99. Ялта-Гурзуф, 1999. C. 43–46.
6. Толок А. В., Мыльцев А. М., Корогод В. Л. Аналитическое моделирование на основе графических преобразований в системе «РАНОК». Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2006. № 1. С. 124–133.
7. Корогод В. Л., Мыльцев А. М., Толок А. В. Математическая модель уточнения трехмерного массива данных методом пространственной интерполяции. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. Біологічні науки. 2003. № 1. С. 42–48.
8. Морозов Д. Н., Гнездовский А. В., Мыльцев А. М., Толок А. В. Когнитивная компьютерная графика в процессе решения оптимизационных задач математического моделирования. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2010. Вип. 86. С. 112–117.
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Мильцев, О. М. (2018). АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ТРЬОХ ЗМІННИХ НА ОСНОВІ ВОКСЕЛЬНИХ СТРУКТУР ОБРАЗІВ-МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМІ «РАНОК». Computer Science and Applied Mathematics, (1), 89-97. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1247