ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ОСНОВНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ «РАНОК»

  • О. М. Мильцев Запорізький національний університет
  • Н. О. Кондрат’єва Запорізький національний університет
  • В. В. Леонтьєва Запорізький національний університет
Ключові слова: моделювання, R-функція, аналіз функцій, диференційні характеристики функції, рух просторового градієнту, воксельний масив даних, образ-модель, графічний М-образ, РАНОК

Анотація

У статті розглядається функціональна модель основних бізнес-процесів системи рекурсивного аналізу на образних компонентах – РАНОК. Система представлена сімома підсистемами, яким відповідають сім основних бізнес-процесів. Опис функції трьох змінних на мові FORTU виконується підсистемою аналітичного опису моделі. Далі задана на мові FORTU функція використовується у попередній візуалізації досліджуваного об’єкта, що виконується підсистемою попередньої візуалізації і формує зображення досліджуваного об’єкта, та у формуванні тривимірного воксельного масиву даних функції, що виконується підсистемою побудови воксельних структур даних і формує тривимірний воксельний масив компонентів нормалей. На базі цього масиву компонентів нормалей формуються набори тривимірних воксельних графічних образів-моделей підсистемою побудови графічних образів-моделей функції, які використовуються у підсистемі візуалізації графічних образів-моделей функції для отримання зображення графічних образів-моделей у растровому форматі. Також набір базових М-образів може бути використаний у підсистемі уточнення воксельних структур даних, а набір диференційних М-образів – у підсистемі градієнтного аналізу з подальшою візуалізацію результатів аналізу. Додаткова підсистема компілятора формульної мови FORTU використовується разом з підсистемами аналітичного опису моделі, попередній візуалізації досліджуваного об’єкта та побудови воксельних структур даних, для забезпечення компіляції досліджуваної функції трьох змінних. Всі інші підсистеми працюють тільки з воксельними структурами даних. Всі моделі бізнес-процесів виконані у нотаціях IDEF0 та IDEF3.

Посилання

1. Толок А. В. Синтез компьютерных образов геометрических характеристик для оценки рельефа поверхности функции двух переменных. Збірник доповідей НАН України. Математика, природознавство, технічні науки. 2004. № 4. С. 63–69.
2. Гоменюк С. И., Толок А. В. Моделирование образной оценки градиента на рельефе поверхности. Научно-теоретический журнал «Искусственный Интеллект». 2004. № 1. С. 113–119.
3. Мыльцев А. М., Толок А. В. Математическая модель визуализации динамического массива данных при построении трехмерных сцен. Вісник Запорізького державного університету: зб. наук. статей. Фізико-математичні науки. Біологічні науки. 2002. № 3. С. 76–82.
4. Рвачев В. Л., Толок А. В., Уваров Р. А., Шейко Т. И. Новые подходы к построению уравнений трехмерных локусов с помощью R-функций. Вісник Запорізького державного університету: зб. наук. статей. Фізико-математичні науки. 2000. № 2. С. 119–131.
5. Толок А. В., Толок В. А, Гоменюк С. И. Язык описания схем решения задач теории упругости и пластичности. Новые информационные технологии в науке, образовании и бизнесе: XXVI Междунар. конф. и дискус. науч. клуб IT+SE’99. Ялта; Гурзуф, 1999. C. 43–46.
6. Толок А. В., Мыльцев А. М., Корогод В. Л. Аналитическое моделирование на основе графических преобразований в системе «РАНОК». Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. статей. Фізико-математичні науки. 2006. № 1. С. 124–133.
7. Корогод В. Л., Мыльцев А. М., Толок А. В. Математическая модель уточнения трехмерного массива данных методом пространственной интерполяции. Вісник Запорізького державного університету: зб. наук. статей. Фізико-математичні науки. Біологічні науки. 2003. № 1. С. 42–48.
8. Морозов Д. Н., Гнездовский А. В., Мыльцев А. М., Толок А. В. Когнитивная компьютерная графика в процессе решения оптимизационных задач математического моделирования. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2010. Вип. 86. С. 112–117.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Мильцев, О. М., Кондрат’єва, Н. О., & Леонтьєва, В. В. (2018). ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ОСНОВНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ «РАНОК». Computer Science and Applied Mathematics, (2), 88-99. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1230

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають