ІНТЕГРАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОЗРИВНОГО РОЗВ’ЯЗКА ПЛОСКОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ АНІЗОТРОПНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • В. С. Левада Запорізький національний технічний університет
  • Т. І. Левицька Запорізький національний технічний університет
  • В. К. Хижняк Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: переміщення, напруга, плоска задача, анізотропія, дефекти, розривний розв’язок, узагальнена функція, крайова задача

Анотація

Опираючись на співвідношення, що зв’язують похідні переміщень, як узагальнені функції, зі звичайними похідними, отримана система лінійних диференціальних рівнянь. У правих частинах рівнянь містяться узагальнені функції, що залежать від стрибків переміщень і напружень. Розв’язок системи отримано у вигляді згортки матриці фундаментальних рішень зі стовпцем правих частин системи.

Посилання

1. Попов Г. Я. Концентрация упругих напряжений возле штампов, разрезов, тонких включений и подкреплений / Г. Я. Попов. – М. : Наука, 1982. – 344 с.
2. Морарь Г. А. Метод разрывных решений в механике деформируемых тел / Г. А. Морарь. – Кишинев : Штинца, 1990. – 130 с.
3. Крауч С. Методы граничных элементов в механике твердого тела / С. Крауч, А. Старфилд. – М. : Мир, 1987. – 326 с.
4. Левада В. С. О разрывных решениях в теории анизотропных пластин / В. С. Левада, В. К. Хижняк // Прикладная механика. – 1997. – Т. 33, № 8. – С. 89-91.
5. Левада В. С. О концевом граничном элементе трещины в плоской задаче теории упругости для анизотропных сред (случай разных корней) / В. С. Левада, П. В. Цокотун // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2004. – № 2. – С. 99-102.
6. Владимиров В. С. Обобщенные функции в математической физике / В. С. Владимиров. – М. : Наука, 1976. – 280 с.
7. Левада В. С. Построение матрицы фундаментальных решений для анизотропной упругой плоскости / В. С. Левада. – Запорожье, 1996. – 13 с. – Рукопись. Деп. в ГНТБ Украины №475–Ук96.
Опубліковано
2016-10-13
Як цитувати
Левада, В. С., Левицька, Т. І., & Хижняк, В. К. (2016). ІНТЕГРАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОЗРИВНОГО РОЗВ’ЯЗКА ПЛОСКОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ АНІЗОТРОПНОГО СЕРЕДОВИЩА. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 146-152. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1352