АЛГОРИТМ ПЕРЕМІШАНИХ СТРИБАЮЧИХ ЖАБ У ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

Ключові слова: дискретна оптимізація, метаевристика, орієнтована фрагментарна структура, алгоритм стрибаючих жаб, задача розміщення виробництва

Анотація

Задача розміщення виробництва – одна з найвідоміших масових задач дискретної оптимізації. Є безліч варіантів постановки цієї задачі. Як правило, всі ці варіанти задачі розміщення виробництва належать до класу NP-важких задач, тобто для пошуку точного розв’язку такої задачі на сьогодні невідомі алгоритми поліноміальної трудомісткості. Досі не розроблено ефективних способів розрахунку нижніх границь оцінки цільової функції для такої задачі. Точні алгоритми для цієї задачі зводяться до перебору варіантів. У зв’язку з цим використання точних алгоритмів для вирішення задачі розміщення виробництва часто виявляється недоцільним і неможливим через великі витрати часу. Тому значний інтерес становить розробка та дослідження евристичних методів оптимізації. Одним із перспективних напрямів є розробка алгоритмів, заснованих на відомих метаевристичних підходах, які з успіхом використовуються для вирішення багатьох задач дискретної оптимізації. У цій роботі показано, що один з класів задач розміщення виробництва зводиться до задачі покриття повного графа зірками, що не перетинаються у вершинах. Доведено, що в такій постановці задачу можна розглядати як задачу оптимізації на орієнтованій фрагментарній структурі. Це дозволяє створювати гібридні алгоритми відшукання субоптимальних розв’язків задач такого класу на основі комбінації відомої метаевристики та фрагментарного алгоритму. В роботі розглянута одна з таких метаевристик, а саме алгоритм перемішаних стрибаючих жаб. Показано, що цей алгоритм може бути використаний для пошуку субоптимальних рішень задачі оптимізації на множині перестановок. З іншого боку, за наявності орієнтованої фрагментарної структури задача дискретної оптимізації може бути зведена до задачі оптимізації на множині перестановок. Таким чином, отримано простий та досить ефективний метод відшукання субоптимальних розв’язків задачі розміщення виробництва. Метод може бути легко перенесений і на інші класи задач дискретної оптимізації, які можуть розглядатися як задачі оптимізації на орієнтованій фрагментарній структурі.

Посилання

1. Garey M.R. and Johnson D.S. Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness. W.H. Freeman, San Francisco, CA, 1979.
2. Eusuff M.M., Lansey K.E. Optimization of water distribution network design using the shuffled frog leaping algorithm J. Water Resour. Planning Mgmt. 2003. Vol. 129. P. 210–225.
3. Khumawala B.M. An Efficient Branch-Bound Algorithm for the Warehouse Location Problem. Management Science. V. 18. 1972. P. 718 D. S. 731.
4. Krarup J., Pruzan P.M. The simple plant location problem: Survey and synthesis European Journal of Operational Research. V. 12. 1983. P. 36 D. S. 81.
5. Karen Aardal, Jaroslaw Byrka, and Mohammad Mahdian. Facility location. In Encyclopedia of Algorithms. Springer, 2016. P. 717–724. DOI: 10.1007/978-1-4939-2864-4_139.
6. Sean Luke. Essentials of Metaheuristics, Lulu. 2009. URL: http://cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics/.
7. Щербина О.А. Метаэвристические алгоритмы для задач комбинаторной оптимизации (обзор). Таврический вестник информатики и математики. 2014. № 1. С. 56–72.
8. Blum С., Roli А. Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison ACM Computing Surveys (CSUR). 35 (3). P. 268–308.
9. Ageev A.A. A polynomial-time algorithm for the facility location problem with uniform hard capacities on path graphs. Proc 2nd Int. Workshop Discrete Optimization Methods in Production and Logistics (DOM’2004). Omsk : Nasledie. Dialog-Sibir. 2004. P. 28–32.
10. Herminia I. Calvete, Carmen Galé, José A Iranzo, José-Fernando CamachoVallejo, and Martha-Selene Casas-Ramírez. A matheuristic for solving the bilevel approach of the facility location problem with cardinality constraints and preferences. Computers & Operations Research. 124. 2020. URL: https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.105066.
11. Sutantо G.R., Kim S., Kim D., Sutanto H. A heuristic approach to handle capacitated facility location problem evaluated using clustering internal evaluation. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 332. 2018. P. 1–8. DOI: 10.1088/1757-899X/332/1/012023.
12. Edward Gimadi, Alexandr Shtepa, and Oxana Tsidulko. Improved Exact Algorithm for the Capacitated Facility Location Problem on a Line Graph. In 2019 15th International Asian School-Seminar Optimization Problems of Complex Systems (OPCS). 2019. P. 53–57. URL: https://doi.org/10.1109/OPCS.2019.8880248.
13. Derya C Turkoglu and Mujde E Genevois. A comparative survey of service facility location problems. Annals of Operations Research. 292. Issue 1. 2019. P. 399–468. URL: https://doi.org/10.1007/s10479-019-03385-x.
14. Mohd Jani, Nurul Hafiza, Mohd Radzi, Nor Haizan, Ngadiman, Mohd Salihin. Ant colony optimization for solving university facility layout problem. Proceedings of the 20th National Symposium on Mathematical Sciences: Research in Mathematical Sciences: A Catalyst for Creativity and Innovation. AIP Conference Proceedings, Volume 1522. Issue 1. 2013. P. 1355–1359. URL: https://doi.org/10.1063/1.4801286.
15. Narimani M.R. A New Modified Shuffle Frog Leaping Algorithm for NonSmooth Economic Dispath World. Applied Sciences Journal. 2011. Р. 803–814.
16. Kozin I.V., Maksyshko N.K., Perepelitsa V.A. Fragmentary Structures in Discrete Optimization Problems. Cybernetics and Systems Analysis. November 2017. V. 53. P. 931–936. DOI: https://doi.org/10.1007/s10559-017-9995-66.
17. Козин И.В., Полюга С.И., Сардак В.И. Фрагментарная модель размещения производства. Сборник «Математичне та комп’ютерне моделювання». Серія «Фізико-математичні науки». 2019. Вип. 19. Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. С. 35–40.
18. Christos H. Papadimitriou, Kenneth Steiglitz. Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. Prentice-Hall. 1982. ISBN 0-13-152462-3.
Опубліковано
2023-05-24
Як цитувати
Козін, І. В., Нарзуллаєв, У. Х., & Алломов, З. К. (2023). АЛГОРИТМ ПЕРЕМІШАНИХ СТРИБАЮЧИХ ЖАБ У ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 11-18. https://doi.org/10.26661/2786-6254-2023-1-02
Розділ
РОЗДІЛ I. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають