ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОПОЛОГІЙ НА СКІНЧЕННИХ МНОЖИНАХ

Ключові слова: вага топології, вектор топології, мінімальний окіл елемента, T0 -топології, узгоджені топології

Анотація

Дослідження топологічної структура на скінченній множині передбачає розв’язання задач підрахунку та перерахування топологій. Для цього топології моделюють графами, матрицями, булевими функціями, впорядкованими наборами невід’ємних цілих чисел – векторами топологій. Результати досліджень топологій на скінченній множині тісно пов’язані з цифровою обробкою зображень на основі скінченних наборів спостережень, тобто намаганням зрозуміти вміст зображення на основі поняття близькості точок. В цій роботі наведено стислий огляд методів дослідження топологій на n -елементній множині. При розв’язанні задач перерахування та підрахунку топологій виключну роль відіграють T0 -топології. Зручно говорити, що коли топологія має m відкритих множин, то вона належить до m -класу (або має вагу m ). Використання вектору топології дозволило дослідити всі T0 -топології з вагою m 2n1 (близькі до дискретної топології), описати всі T0 -топології на n -елементній множині з вагою 2n 1 2n m , які є узгодженими з близькими до дискретної топологіями на n 1???? -елементній множині. Порівняння отриманих результатів з результатами з робіт Stanley R.P. 1971, Kolli M. 2007 та 2014 років допомогло перерахувати класи топологій, в яких всі топології є узгодженими з близькими до дискретної топологіями, а також показати існування класів топологій з вагою m n n 5 2 4 ,13 2 5 , які не вичерпуються T0 -топологіями, узгодженими з близькими до дискретних на n 1 -елементній множині та двоїстими до них. При моделюванні топологій булевими функціями кожній T0 -топології ставиться у відповідність єдина кон’юнктивна нормальна форма певного вигляду (максимальна 2-КНФ). Використання 2-КНФ булевих функцій дозволило розробити методику розпізнавання взаємно двоїстих та самодвоїстих T0 -топологій та підрахунку кількості T0 -топологій із заданою вагою. В цій статті досліджуються T0 -топології на n -елементній множині з вагою 2n 1 2n m , які не є узгодженими з близькими до дискретної топології на n 1 -елементній множині. Для дослідження у якості моделі T0 -топології використовується вектор топології.

Посилання

1. Evans J.W., Harary F., Lynn M.S. On the computer enumeration of finite topologies. Communications of the ACM. 1967. Vol.10, № 5. P. 295–297.
2. Kovalevsky V.A. Finite topology as applied to image analysis. Computer Vision, Graphics, and Image Processing. 1989. Vol. 46. P. 141–161.
3. Kovalevsky V.A. Finite topology and image analysis. Advances in electronics and electron physics. 1992. Vol. 84. P. 197–259.
4. Merrifield R., Simmons H. The structures of molecular topological spaces. Theoretica Chimica Acta. 1980. Vol. 55. P. 55–75.
5. Merrifield R., Simmons H. Topological methods in chemistry / R. Merrifield and H. Simmons. Wiley, New York, 1989. 230 p.
6. Rosenfeld A., Kong T., Wu A., Graphical Models and Image Processing. Digital surfaces. 1991. Vol. 53. P. 305-312.
7. Dongseok Kim, Young Soo Kwon, Jaeun Lee. Enumerations of finite topologies associated with a finite graph. Kyungpook Mathematical Journal. 2014. Vol. 54. P. 655–665.
8. McCord M. C. Singular homology groups and homotopy groups of finite topological spaces. Duke Mathematical Journal. 1966. Vol. 33, Issue 3. P. 465-474.
9. Skryabina Anna, Stegantseva Polina, Bashova Nadia. The properties of 2-CNF of the mutually dual and self-dual T0-topologies on the finite set and the calculation of T0-topologies of a certain weight. Proceedings of the International Geometry Center. 2022. Vol. 15, no. 1. Р. 75–85.
10. Velichko I.G., Stegantseva P.G., Bashova N.P. Enumeration of topologies close to discrete on finite sets. Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Ser. Mat. 2015. No.11. Р. 23–31.
11. Stegantseva P.G., Skryabina A.V. Topologies on the n -element set consistent with topologies close to the discrete on an n 1 -element set. Ukrainian Mathematical Journal. 2021. No. 2. Vol.73. P. 276-288.
12. Stanley R.P. On the number of open sets of finite topologies. Journal of combinatorial theory. 1971. Vol. 10. P. 74–79.
13. Kolli M. Direct and elementary approach to enumerate topologies on a finite set. Journal of Integer Sequences. 2007. Vol. 10. Article 07.3.1. P. 1–11.
14. Kolli M. On the Cardinality of the T0 -Topologies on a Finite Set. International Journal of Combinatorics. 2014. Article ID 798074, P. 1–7.
Опубліковано
2023-05-24
Як цитувати
Скрябіна, А. В., & Стєганцева, П. Г. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОПОЛОГІЙ НА СКІНЧЕННИХ МНОЖИНАХ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 58-63. https://doi.org/10.26661/2786-6254-2023-1-07
Розділ
РОЗДІЛ III. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ