ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ НАВИЧОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КОНКРЕТНОМУ ПРИКЛАДІ

  • А. О. Артеменко Запорізький національний університет
  • П. Г. Стєганцева Запорізький національний університет
Ключові слова: алгоритм, біном, біноміальный коефіцієнт, вища математика, корінь п-го ступеня з числа

Анотація

Відкриття на математичному факультеті нової спеціальності «Середня освіта (математика)» ставить перед колективом цілу низку важливих завдань для забезпечення якісної підготовки студентів за нею. Узагальнена характеристика цих завдань полягає у створенні та підтримці навчально-методичної бази, яка забезпечить формування професійних компетентностей наших випускників. Конкретний зміст цих завдань має кілька складових частин. Виділимо ту з них, яка пов’язана зі специфікою використання інноваційних прийомів в ході підготовки сучасного вчителя. Ці прийоми забезпечують формування таких важливих якостей фахівця, як креативність і гнучкість мислення, вміння приймати рішення в нестандартних ситуаціях, здатність організовувати дослідницьку діяльність учнів та ефективно управляти нею. Ідея написання статті лежить саме в цій площині. У статті запропоновано алгоритм пошуку кореня n-го ступеня з додатного числа як узагальнення відомого алгоритму пошуку квадратного кореня без використання таблиць і калькуляторів. Показано, що цей алгоритм є точним, тоді як у доступних у мережі публікаціях наведені алгоритми, засновані на використанні чисельних методів, тому ці алгоритми є наближеними. Наведено обґрунтування алгоритму, що базується на десятковому записі числа, а також приклад його використання. Крім того, сам алгоритм досить цікавий і привабливий з математичної точки зору, тому з’являється можливість розв’язання декількох методичних і педагогічних задач. Перш за все на цьому прикладі демонструється тісний взаємозв’язок між елементарною математикою і вищою. Далі підкреслюється можливість формування й розвитку дослідницької компетентності як важливої складової частини загальної професійної компетентності вчителя математики в сучасній школі. Нарешті, матеріал статті дає уявлення про те, що постановка завдань на узагальнення відомих задач та алгоритмів є природним і потужним джерелом дослідницьких завдань.

Посилання

1. Сабитов Р.А. Основы научных исследований : учебное пособие. Челябинск : ЧГУ, 2002. 138 с.
2. Мигуренко Р.А. Научно-исследовательская работа : учебно-методическое пособие. Томск : ТГУ, 2006. 184 с.
3. Солимар Л. Как писать научные статьи. Москва, 1966. С. 67–73.
4. Скопенков А.Б. Размышления об исследовательских задачах для школьников. Мат. Просвещение. 2008. № 12. С. 23–32.
5. Ландо С.К. Введение в дискретную математику. Москва : МЦНМО, 2012. 195 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Артеменко, А. О., & Стєганцева, П. Г. (2021). ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ НАВИЧОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КОНКРЕТНОМУ ПРИКЛАДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 35-38. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-05
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)