Редакційний штат

Головний редактор:

Локарєва Галина Василівна – доктор педагогічних наук,  професор, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна).

Відповідальний редактор:

Турбар Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна)

Редакційна колегія:

Андрєєв А. М. – доктор педагогічних наук, доцент, кафедра загальної математики, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна)

Басик Г. – доктор соціології, старший викладач кафедри педагогіки (факультет соціальних наук, департамент педагогіки і  навчання) Університет Ліннея (Швеція)

Богданов І. Т. – доктор педаггічних наук, професор, кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій, Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ, Україна)

Гура О. І. – доктор педагогічних наук, професор, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна)

Гуренко О. І. – доктор педагогічних наук, професор, кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти, Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ, Україна)

Довга Т. Я. – доктор педагогічних наук, професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти  (м. Кропивницький, Україна)

Іваницький О. І. – доктор педагогічних наук, професор, кафедра загальної математики, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна)

Клопов Р. В. – доктор педагогічних наук, професор, професор, кафедра фізичної культури і спорту, Запорізький національний університету (м. Запоріжжя, Україна)

Кукос К. – доктор психологічних і педагогічних наук, професор, директор департаменту, Університет ім. А. И. Куза, Ясси (Румунія)

Литвинова С. Г. – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, Україна)

Лопес А. – доктор філософії у педагогічних науках, професор, Департамент освітніх наук, Факультет психології та педагогічних наук, Університет Порту (Португалія) 

Марушкевич А. А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Мірошниченко О. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)

Новіцька І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)

Павленко О. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро, Україна)

Павлюк Є. О. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)

Пахомова Т. О. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна)

Пономаренко О. В. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна)

Сущенко А. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти та управління навчальним закладом, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя, Україна)

Сущенко Л. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна)