THE IMPACT OF MILITARY-SPORTS-ROUND ON THE LEVEL OF PHYSICAL STRENGTH OF CADETS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

  • V. S. Otkydach Prydniprovsk State Academy of Physical Culture and Sport
  • M. V. Korchahin Military Institute of Armored Forces of National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  • V. V. Zolochevskyi Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University
  • T. V. Hlimantsov Military Institute of Armored Forces of National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
Keywords: military-sportsround, cadets, physical training, higher military educational institutions

Abstract

The article is dedicated to the topical issue of improving the preparation level of cadets of higher military educational institutions. The article purpose is to investigate the influence of the military pentathlon on the Level of physical abilities development and the general level of physical preparation of cadets of higher military educational institutions. The study involved 95 cadets of the control group who studied under the current system of physical training and 36 cadets of the experimental group who were engaged in the section of military pentathlon. The age of the subjects is from 17 to 26 years. During the experiment pedagogical testing of the level of development of physical abilities (speed, strength, stamina) and the level of physical preparation was determined according to the current scoring system of physical preparation. The study results show a statistically significant improvement in the marks of physical abilities of experimental group cadets as regards to control group cadets: speed 2,3% (p <0.001) and strength 9,4% (p <0.05); which eventually led to a statistically significant improvement of 8,6% (p <0.001) of the overall level of physical preparation of experimental group cadets as regards to the representatives of the control group. During the last year sin the conditions of the battle operating on East of Ukraine an urgent requirement trod in drastic alternations in the educational programs higher soldiery educational establishments, so as the real practice of conduct of battle actions changes constantly, tactics of actions of subdivisions, armament and military technique improve reckless rates. Change of military political situation in the world, appearance of new standards of armament, newest going near the conduct of battle actions, permanent race of armaments is requires from us the permanent change of approaches and improvement of preparation of soldiery professionals, increase of requirements to their physical and psychical readiness to implementation of tasks on purpose. Realization of row of reforms in preparation of soldiery specialists of Armed Forces of Ukraine requires from us to analyse and radically change the programs of studies of the combat training taking into account the newest approaches, and methods of application of troops. Conclusion: military pentathlon can improve the level of physical preparation of university cadets.

References

1. Галашевський Г.О. Перспективи розвитку військово-прикладних видів спорту у Збройних Силах України. Сучасні тенденції та перспективи розвитку спеціальної військово-прикладної спрямованості фізичної підготовки: тези наукового семінару (Київ, 20 квітня 2018 р.). Київ : НУОУ, 2018. С. 28–29.
2. Гусак О.Д. Формування психофізичної готовності військовослужбовців аеромобільних підрозділів до професійної діяльності у процесі фізичної підготовки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і с. : 24.00.02. Львів, 2012. 20 с.
3. Дикий О. Військово-спортивне багатоборство як складова частина спеціальної фізичної підготовки допризовників, Фізичне виховання, спорт і культура у сучасному суспільстві. 2016. № 2. С. 32–37.
4. Закон України від 6 червня 2017 р. № 29 «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорту» щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2080-19.
5. Корчагін М.В., Откидач В.С., Золочевський В.В. Розвиток силових якостей бійців бойового двоборства у базовому мезоциклі підготовки. Спортивний вісник Придніпров’я. 2019. № 1. С. 32–38.
6. Корчагін М.В., Откидач В.С., Золочевський В.В., Куришко Є.А. Дослідження фізичного стану курсантів 1-х курсів військового закладу вищої освіти. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019. Січ 29; 31. С. 61–66.
7. Кузнецов М.В., Одеров А.М., Кросфіт як вибраний вид рухової активності для формування професійних якостей майбутніх спецпризначенців. Актуальні проблеми фізичного виховання : Тези доп. XII Міжнар. наук. конф.; 2017 Вер. 26–27. Херсон. 2017. С. 33.
8. Наказ начальника Генерального штабу ЗС України від 11 лютого 2014 р. № 35 «Про затвердження тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України». Київ : ГШ ЗСУ, 2014. 160 с.
9. Пронтенко К., Безпалий С., Бикова Г., Пронтенко В., Логвиненко Ю. Рівень фізичної підготовленості курсантів вищих військових закладів на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України. Спортивна наука України. 2016. № 45 (74). С. 12–16.
10. Пронтенко К.В., Грибан Г.П., Пронтенко В.В., Гоманюк С.В. Формування психологічної стійкості спортсменів-гирьовиків до змагальної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип. 3 (94). С. 69–75.
11. Пронтенко К.В. Обґрунтування методичної системи навчання гирьового спорту курсантів у процесі фізичного виховання та перевірка її ефективності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. Вип. 4 (98). С. 130–134.
12. Романчук В.М. Удосконалення психологічної готовності військовослужбовців засобами рукопашного бою. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2014. № 4. С. 28–32.
13. Хоменко О.С. Структура та зміст програми професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-аграріїв з військово-спортивного багатоборства. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 2 (96). 2018. С. 104–108.
14. Prontenko K., Prontenko V., Bondarenko V., Bezpaliy S., Bykova G., Zeleniuk O., et al. Improvement of the Physical State of Cadets from Higher Educational Establishments in the Ukrainian Armed Forces due to the use of the Kettlebell Sport. Journal of Physical Education and Sport. 2017. № 17 (1). art. 67. P. 447–451.
15. Юр’єв С.О. Аналіз фізичної підготовленості курсантів, які під час навчання займалися у секції з військового п’ятиборства. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. Вип. 9 (103). С. 102–106.
Published
2021-02-08
How to Cite
Otkydach, V. S., Korchahin, M. V., Zolochevskyi, V. V., & Hlimantsov, T. V. (2021). THE IMPACT OF MILITARY-SPORTS-ROUND ON THE LEVEL OF PHYSICAL STRENGTH OF CADETS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical Education and Sports, (2), 75-81. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2020-2-11