Науковий журнал «Фізичне виховання та спорт» є науковим фаховим рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Засновник: Запорізький національний університет.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

ISSN 2786-5924 (Print), 2786-5932 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24762-14702Р від 25 березня 2021 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі фізичного виховання та спорту (017 – Фізична культура і спорт).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

В науковому журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті, які раніше не друкувались.


Поточний номер

№ 1 (2024): Фізичне виховання та спорт
Опубліковано: 2024-06-13

Весь випуск

РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

РОЗДІЛ III. ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

Переглянути всі випуски