Рецензування

Рецензуванню підлягають усі статті, що надійшли до редакційної колегії «Фізичне виховання та спорт». Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань. Задачею рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень.

Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються члени редакційної колегії журналу та зовнішні рецензенти, які мають учений ступінь кандидата або доктора наук, достатній досвід наукової роботи за відповідним напрямом.

Процедура рецензування проводиться конфіденційно (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається листуванням електронною поштою через відповідального секретаря журналу «Фізичне виховання та спорт».

Рецензування статей у науковому виданні «Фізичне виховання та спорт» не оплачується.

Тривалість рецензування не повинна перевищувати одного місяця з моменту надходження статті до рецензента.

При незначних зауваженнях, які потребують тільки редакторських правок, і за згодою авторів, може бути винесено рішення про прийняття статті для опублікування.

Остаточне рішення про можливість опублікування статті приймає редакційна колегія з урахуванням отриманої рецензії (рецензій), а також мотивованої відповіді автора (авторів) статті.

Редакція електронною поштою повідомляє авторові результати рецензування. При наявності хоча б однієї негативної рецензії робота відхиляється, а автору надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.