РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНОЇ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ НА ПОЛІРОЗМІЩЕННЯХ ПРИ СТАЛОСТІ СУМ КООРДИНАТ У РОЗМІЩЕННЯХ

  • О. О. Ємець Полтавський університет економіки і торгівлі
  • О. О. Ємець Полтавський університет економіки і торгівлі
Ключові слова: комбінаторні ігрові задачі, метод гілок та меж, полірозміщення, розміщення

Анотація

У статті розглядається одна із задач оптимізації, а саме: лінійна умовна повністю комбінаторна задача евклідової оптимізації на полірозміщеннях, у якій сума координат у розміщеннях константна. Ця задача полягає в мінімізації лінійної цільової функції за лінійних обмежень, які виражають умову, що ті координати допустимої точки, які входять в одне розміщення полірозміщення, в сумі дорівнюють сталій, яку можна вважати одиницею. Комбінаторним обмеженням цієї задачі є те, що допустима точка є полірозміщенням. Для розв’язування задачі запропоновано та обґрунтовано метод гілок та меж. Для методу висвітлені правила галуження допустимих підмножин, оцінювання підмножин і відсікання. У роботі запропоновано правило оцінювання допустимих множин та доведено теорему, яка встановлює оцінку допустимої підмножини. Принцип оцінювання, який реалізовано в теоремі, полягає в тому, що в якості оцінки беруть суму двох доданків, один з яких є сумою тих елементів цільової функції, які відповідають визначеним у допустимій множині, що оцінюється, а другий – є мінімумом на комбінаторній множині полірозміщень, яка утворюється спеціальним чином, лінійної цільової функції, що є тією частиною вихідної цільової функції, в яку входять невизначені в допустимій множині, що оцінюється, змінні. Доведені деякі властивості оцінок, а саме: 1) для введеного способу оцінювання та галуження допустимих підмножин оцінка наступної підмножини на гілці дерева галуження від кореня до листа буде не меншого від оцінки попередньої підмножини; 2) на одному рівні глибини від кореня дерева галуження оцінки допустимих підмножин, що є підмножинами однієї і тієї ж допустимої підмножини, при русі від верхніх гілок до нижніх гілок підмножини розташовані нижче підмножини мають більші оцінки. У статті наведено ілюстративний приклад, який поліпшує сприйняття матеріалу.

Посилання

1. Сергиенко И. В., Каспшицкая М. Ф. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации. Киев: Наук. думка, 1981. 288 с.
2. Стоян Ю. Г., Ємець О. О. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації. Київ: Ін-т системн. досліджень освіти, 1993. 188 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/487. Вісник Запорізького національного університету № 1, 2018
3. Стоян Ю. Г., Ємець О. О., Ємець Є. М. Оптимізація на полірозміщеннях: теорія та методи. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. 103 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/376.
4. Ємець О. О., Парфьонова Т. О. Дискретна математика: навч. посіб. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. 287 с. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/552.
5. Emets O. A., Ustian N. Yu. Studies of Problems of Combinatorial Optimization of Game Type on Arrangements. Journal of Automation and Information Sciences. 2007. Vol. 39, № 1. Р. 24–35.
6. Iemets O. A., Olkhovskaja E. V. Iterative Method for Solving Combinatorial Optimization Problems of the Game-type on Arrangements. Journal of Automation and Information Sciences. 2011. Vol. 43, № 5. Р. 52–63.
7. Iemets O. O., Yemets O. O. Solving a linear problem of Euclidean combinatorial optimization on arrangements with the constant sum of the elements. Cybernetics and Systems Analysis. 2012. V. 48, № 4. P. 547–557.
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Ємець, О. О., & Ємець, О. О. (2018). РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНОЇ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ НА ПОЛІРОЗМІЩЕННЯХ ПРИ СТАЛОСТІ СУМ КООРДИНАТ У РОЗМІЩЕННЯХ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 4-13. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1238

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають