КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ «РЕЗЕРВУАР – РІДИНА» ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ НА ОСНОВІ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ

  • О. В. Константінов Інститут математики НАН України
  • В. В. Новицький Інститут математики НАН України
  • І. Ф. Святовець Запорізька державна інженерна академія
Ключові слова: резервуар з рідиною з вільною поверхнею, зворотний зв’язок, модальне керування, еталонна модель, квадратичний функціонал

Анотація

Досліджено задачу побудови керування для забезпечення руху за заданим законом механічної системи «резервуар – рідина з вільною поверхнею» за наявності постійних збурень – коливань вільної поверхні рідини. Дослідження проводилося на основі нелінійної багатомодової (до 36 форм коливань) дискретної моделі, яка побудована на основі варіаційного принципу Гамільтона-Остроградського. Дослідження проводилося на основі методу модальної декомпозиції з урахуванням коливань на власних частотах усіх форм. Програмне керування системою побудовано на основі моделі твердого тіла із «затверділою» рідиною. Керування зі зворотним зв’язком будується аналітично на основі трьох підходів: модального принципу, порівняння з еталонною моделлю та мінімізації квадратичного функціонала. Керування зі зворотним зв’язком побудовано на основі лінійної системи у збуреннях, при цьому фазовими координатами є відхилення від програмного закону руху. Перетворення системи у канонічну відносно фазових координат форму дозволило значно спростити аналітичну процедуру побудови керування на основі модального підходу або співставлення з еталонною системою. Для шуканого класу систем отримані також в аналітичному вигляді формули для коефіцієнтів квадратичного функціоналу якості. Ці коефіцієнти можуть бути обрані у такий спосіб, щоб керування забезпечило одночасно необхідну якість перехідних процесів у системі та мінімум квадратичного функціонала. Для перевірки якості побудованого керування була розв’язана задача розгону резервуара із нерухомого положення за заданий час до необхідної швидкості і забезпечення в подальшому його рівномірного руху з цією швидкістю. Результати чисельних експериментів підтверджують доцільність використання лінійної системи у збуреннях як моделі для побудови керування зі зворотним зв’язком для складної нелінійної системи.

Посилання

1. Абгарян К. А., Рапопорт И. М. Динамика ракет. Москва: Машиностроение, 1969. 378 с.
2. Андреев Ю. Н. Управление конечномерными линейными объектами. Москва: Наука, 1976. 424 с.
3. Колесников К. С. Жидкостная ракета как объект регулирования. Москва: Машиностроение, 1969. 298 с.
4. Колесников К. С. Динамика ракет. Москва: Машиностроение, 1980. 376 с.
5. Крутько П. Д. Обратные задачи динамики управляемых систем. Нелинейные модели. Москва: Наука, 1988. 328 с.
6. Лимарченко О. С., Ясинский В. В. Нелинейная динамика конструкций с жидкостью. Киев: НТТУ КПИ, 1997. 338 с.
7. Микишев Г. Н., Рабинович Б. И. Динамика твердого тела с полостями, частично заполненными жидкостью. Москва: Машиностроение, 1968. 532 с.
8. Новицкий В. В. Модальное управление механическими системами. Вопросы устойчивости и управления навигационных систем. Киев: Институт математики АН УССР, 1988. С. 70–75.
9. Новицкий В. В. Декомпозиция линейных систем и модальное управление. Киев: Институт математики АН УССР, 1990. 27 с. (Препринт Инст-т математики АН УССР).
10. Новицкий В. В. Обобщение метода модальной декомпозиции на нестационарные системы. Устойчивость и управление в механических системах. Киев: Институт математики НАН Украины, 1988. С. 36–42.
11. Новицький В. В. Декомпозиція та керування в лінійних системах. Київ: Інститут математики НАН України, 2008. 252 с.
12. Рабинович Б. И. Введение в динамику ракет-носителей космических аппаратов. Москва: Машиностроение, 1975. 416 с.
13. Gurchenkov A., Nosov M., Tsurkov V. Control of Fluid-Containing Rotating Rigid Bodies. CRC Press, 2013. 160 p.
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Константінов, О. В., Новицький, В. В., & Святовець, І. Ф. (2018). КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ «РЕЗЕРВУАР – РІДИНА» ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ НА ОСНОВІ ЕТАЛОННОЇ МОДЕЛІ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 35-47. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1241

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають