КОЛИВАННЯ ПІДКРІПЛЕНОЇ ПЕРЕХРЕСНИМИ РЕБРАМИ НЕОДНОРІДНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З РУХОМОЮ РІДИНОЮ

  • Ф. С. Латіфов Азербайджанський Архітектурно-Будівельний Університет
  • Р. Н. Агаєв Азербайджанський Архітектурно-Будівельний Університет
Ключові слова: підкріплена оболонка, варіаційний принцип, рідина, вільне коливання

Анотація

У пропонованій статті досліджено вільне коливання підкріпленої перехресними системами ребер, неоднорідної за товщиною циліндричної оболонки, що контактує з рухомою рідиною. Використовуючи варіаційний принцип Гамільтона-Остроградського, побудовані системи рівнянь руху підкріпленої перехресними системами ребер, неоднорідною за товщиною циліндричною оболонкою, що контактує з рухомою рідиною. Неоднорідність матеріалу оболонки за товщиною враховано, приймаючи, що модуль Юнга і щільність матеріалу оболонки є функціями нормальної координати. При дослідженні вільних коливань підкріпленої перехресними системами ребер, неоднорідною за товщиною циліндричною оболонкою, що контактує з рухомою рідиною, розглянуті два випадки: а) рідина всередині оболонки перебуває у спокої; б) рідина всередині оболонки рухається з постійною швидкістю. В обох випадках побудовані частотні рівняння і реалізовані чисельно. У процесі обчислень для функції неоднорідності прийняті лінійні і параболічні закони. Побудовано характерні криві залежності.

Посилання

1. Ломакин В. А. Теория неоднородных тел / В. А. Ломакин. – М. : Изд-во МГУ, 1975. – 355 с.
2. Алиев Ф. Ф. Собственные колебания в бесконечной упругой среде, усиленные перекрестной системой ребер цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью / Ф. Ф. Алиев // Министерство Образования Азербайджанской Республики. Механика и машиностроение. – 2007. – № 2. – С. 10-12.
3. Мустафаев Дж. М. Свободные колебания поперечно подкрепленной цилиндрической оболочки в бесконечной упругой среде с протекающей жидкостью / Дж. М. Мустафаев, Ф. Ф. Алиев // Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук. – 2006. – № 3. – С. 88-94.
4. Пирмамедов И. T. Параметрические колебания нелинейной и неоднородной по толщине вязкоупругой цилиндрической оболочки при динамическом взаимодействии со средой с учетом трения / И. Т. Пирмамедов // Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук. – 2005. – №1. – С. 82-89.
5. Пирмамедов И. T. Исследования параметрических колебаний нелинейной и неоднородной по толщине вязкоупругой цилиндрической оболочки с заполнителем с применением модели Пастернака / И. Т. Пирмамедов // Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук. – 2005. – №2. – С. 93-99.
6. Пирмамедов И. T. Расчет параметрических колебаний неоднородного по толщине вязкоупругого стержня в вязкоупругом грунте / И. Т. Пирмамедов // Международный научно-технический журнал, Объединенный институт машиностроения НАН Белоруси. – 2009. – № 3(8). – С. 52-56.
7. Каиров А. С. Экспериментальное исследование свободных колебаний подкрепленных цилиндрических оболочек с присоединенными твердыми телами / А. С. Каиров, Л. А. Латанская, В. А. Каиров // Проблеми обчислювальної механiки i мiцності конструкцiй. – 2009. – Вип. 13. – С. 107-113.
8. Латифов Ф. С. Асимптотический анализ задачи о свободных неосесимметричных колебаниях в бесконечной упругой среде цилиндрической оболочки, заполненной идеальной жидкостью / Ф. С. Латифов // ДАН Аз. Республики. – 1999. – Т. LV, № 5-6. – С. 8-15.
9. Латифов Ф. С. Колебания оболочек с упругой и жидкой средой / Ф. С. Латифов. – Баку : «Элм», 1999. – 164 с.
10. Амиро И. Я. Теория ребристых оболочек. Методы расчета оболочек / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий. – К. : Наукова думка, 1980. – 368 с.
11. Вольмир А. С. Оболочки в потоке жидкости и газа. Задачи гидроупругости / А. С. Вольмир. – М. : Наука,1980. – 320 с.
Опубліковано
2016-10-13
Як цитувати
Латіфов, Ф. С., & Агаєв, Р. Н. (2016). КОЛИВАННЯ ПІДКРІПЛЕНОЇ ПЕРЕХРЕСНИМИ РЕБРАМИ НЕОДНОРІДНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З РУХОМОЮ РІДИНОЮ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 138-146. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1351

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають