ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНИХ СТАЛИХ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ІЗ СУЦІЛЬНИМИ ТА ПОРОЖНИСТИМИ ОДНАКОВОСПРЯМОВАНИМИ ВОЛОКНАМИ

Ключові слова: композиційний матеріал, суцільні волокна, порожнисті волокна, ефективні пружні сталі, гомогенізація, транстропний матеріал

Анотація

У статті представлено підходи до визначення ефективних механічних характеристик композиційного матеріалу, армованого суцільними та порожнистими волокнами за допомогою методу представницького об’ємного елементу. Матеріали матриці та волокна вважалися транстропними. Взаємне розташування суцільних та порожнистих волокон є періодичним при загальній гексагональній схемі армування. Для визначення ефективних пружних характеристик композиційного матеріалу, що містить області з двома типами волокон, використано подвійну гомогенізацію. Увесь об’єм композиту розділяється на систему гексагональних областей, з яких можна виділити два типи. Перший – це суцільне волокно із оточуючою його матрицею, другий – порожнисте волокно із оточуючою його матрицею. Для попередньої гомогенізації кожного типу неоднорідної області скористаємося методом представницького об’ємного елементу. В результаті маємо гомогенізовані області, що складаються із гексагональних комірок двох типів, кожна з яких є транстропною. Площини ізотропії для обох областей співпадають. Враховуючи періодичний характер армування, гомогенізовані області із суцільними волокнами можемо представити за умовне волокно, а гомогенізовані області із порожнистими волокнами – за умовну матрицю. Маємо неоднорідний матеріал з умовними транстропними матрицею та волокном. Для неоднорідного матеріалу, що складається із гомогенізованих областей, проводимо повторну гомогенізацію методом представницького об’ємного елементу. В результаті отримаємо транстропні ефективні пружні сталі композиційного матеріалу, армованого системою суцільних та порожнистих волокон. За допомогою представленого підходу проведено розрахунок ефективних пружних сталих однаковоспрямованого композиційного матеріалу на основі поліефірної смоли, армованого порожнистими та суцільними скловолокнами. Проведено аналіз залежностей для деяких ефективних пружних сталих від об’ємного вмісту порожнини у волокні.

Посилання

1. Инженерная механика полимеров и применение пластмасс в промышленности / отв. ред. Г.Л. Зоделова. Тбилиси : Мецниереба, 1969. 273 c.
2. Kling S., Czigany T. A comparative analysis of hollow and solid glass fibers. Textile Research Journal. 2013. Vol. 83 (16). P. 1764–1772. DOI: 10.1177/0040517513478455.
3. Bardella L., Genna F. On the elastic behavior of syntactic foams. International Journal of Solids and Structures. 2001. Vol. 38 (40–41). P. 7235–7260. DOI: 10.1016/s0020-7683(00)00228-6.
4. Marur P.R. Effective elastic moduli of syntactic foams. Materials Letters. 2005. Vol. 59 (14–15). P. 1954–1957. DOI: 10.1016/j.matlet.2005.02.034.
5. Hashin Z., Rosen B.W. The elastic moduli of fiber-reinforced materials. Journal of Applied Mechanics. 1964. Vol. 31 (2). P. 223–232. DOI: 10.1115/1.3629590.
6. Зайцев А.В., Соколкин Ю.В., Фукалов А.А. Эффективные модули объемного сжатия при плоской деформации двухфазных однонаправленно армированных композитов с анизотропными полыми и сплошными волокнами. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. 2011. № 4. С. 37–48.
7. Bayat M., Aghdam M.M. A micromechanics based analysis of hollow fiber composites using DQEM. Composites. Part B: Engineering. 2012. Vol. 43, Issue 8. P. 2921–2929. DOI: 10.1016/j.compositesb.2012.06.021.
8. Современные композиционные материалы / перев. с англ. под ред. Л. Браутмана, Р. Крока. Москва : Мир, 1970. 672 с.
9. Гребенюк С.М., Гоменюк С.І., Клименко М.І. Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 350 с.
10. Столярова А.В. Ефективні механічні характеристики композиційних матеріалів із транстропними порожнистими волокнами : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 104 с.
11. Klasztorny M., Konderla P., Piekarski R. An exact stiffness theory for unidirectional xFRP composites. Mechanics of Composite Materials. 2009. Vol. 45 (1). P. 77–104. DOI: 10.1007/s11029-009-9064-y.
Опубліковано
2021-09-06
Як цитувати
Столярова, А. В., Коваль, Р. А., Гаценко, А. В., & Діоба, Н. О. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНИХ СТАЛИХ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ІЗ СУЦІЛЬНИМИ ТА ПОРОЖНИСТИМИ ОДНАКОВОСПРЯМОВАНИМИ ВОЛОКНАМИ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 57-64. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2021-1-07