ГОМОГЕНІЗАЦІЯ В’ЯЗКОПРУЖНОГО ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

  • А. В. Гаценко Запорізький національний університет
  • М. І. Клименко Запорізький національний університет
  • М. О. Корзюков Запорізький національний університет
  • Н. О. Діоба Запорізький національний університет
Ключові слова: композиційний матеріал, матриця, волокно, поздовжнє розтягнення, поздовжній зсув, ефективна характеристика, енергетичний критерій

Анотація

У роботі наводиться розв’язання задачі визначення ефективних характеристик трансверсально-ізотропного в’язкопружного нестаріючого композита. Пропонується методика знаходження ядер релаксації для інтегральних операторів, що визначають поздовжній модуль пружності першого роду та поздовжній модуль зсуву в умовах в’язкопружного деформування. На основі отриманого пружного розв’язку та застосування інтегрального перетворення Лапласа визначено зображення ядер релаксації інтегральних операторів, що визначають в’язкопружні характеристики однорідного композита.

Посилання

1. Класторны М., Кондерла П., Пиекарский Р. Точная теория жесткости однонаправленных волокнисто-армированных композитов. Механика композитных материалов. 2009. Т. 45, № 1. С. 109–144.
2. Гребенюк С. Н. Определение упругих постоянных резинокордного материала при помощи энергетического критерия согласования. Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2010. Вип. 11. С. 79–86.
3. Максимов Р. Д., Плуме Э. З. Прогнозирование ползучести однонаправлено армированного пластика с термореологически простыми структурными компонентами. Механика композитных материалов. 1982. № 6. С. 1081–1089.
4. Зелин В. И., Янсон Ю. О. Определение ядер ползучести по результатам кратковременных испытаний. Механика полимеров. 1977. № 6. С. 972–975.
5. Максимов Р. Д., Плуме Э. З. Длительная ползучесть органопластика. Механика композитных материалов. 2001. № 4. С. 435–450.
6. Уржумцев Ю. С. Прогнозирование длительного сопротивления полимерных материалов. Москва: Наука, 1982. 222 с.
7. Куимова Е. В., Труфанов И. А. Численное прогнозирование эффективных термовязкоупругих характеристик однонаправленного волокнистого композита с вязкоупругими компонентами. Вестник Самарского государственного университета. 2009. № 4(70). С. 129–148.
8. Каминский А. А., Селиванов М. Ф. Об одном методе определения характеристик вязко-упругого деформирования композитов. Прикладная механика. 2005. Т. 41, № 5. С. 9–21.
Опубліковано
2020-03-02
Як цитувати
Гаценко, А. В., Клименко, М. І., Корзюков, М. О., & Діоба, Н. О. (2020). ГОМОГЕНІЗАЦІЯ В’ЯЗКОПРУЖНОГО ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 21-28. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/220

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають