ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МОДУЛЯ ЗСУВУ ОДНОСПРЯМОВАНОГО КОМПОЗИТУ ПРИ НОРМАЛЬНОМУ РОЗПОДІЛІ РАДІУСА ВОЛОКНА

  • М. І. Клименко Запорізький національний університет
  • С. М. Гребенюк Запорізький національний університет
  • Т. М. Смолянкова Запорізький національний університет
Ключові слова: композиційний матеріал, матриця, волокно, ефективний модуль зсуву, нормальний закон розподілу, умови узгодженості

Анотація

У роботі пропонується методика визначення ефективного модуля зсуву для односпрямованого композиційного матеріалу. Композит, що складається з трансверсально-ізотропної матриці та трансверсально-ізотропного волокна, моделюється суцільним однорідним трансверсально-ізотропним матеріалом. При цьому волокно розглядається як циліндр, радіус якого є випадковою величиною, розподіленою за нормальним законом. Запропоновано методику для визначення математичного сподівання модуля зсуву.

Посилання

1. Растеряев Ю. К. Составные резинокордные материалы и механика их деформирования / Ю. К. Растеряев, Г. Н. Агальцов // Геотехнічна механіка. – 2005. – Вип. 60. – С. 200-248.
2. Класторны М. Точная теория жесткости однонаправленных волокнисто-армированных композитов / М. Класторны, П. Кондерла, Р. Пиекарский // Механика композитных материалов. – 2009. – Т. 45, № 1. – С. 109-144.
3. Гребенюк С. Н. Упругие характеристики композиционного материала с транстропной матрицей и волокном / С. Н. Гребенюк // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – 2011. – Вип. 12. – С. 62-68.
4. Гребенюк С. Н. Определение модуля сдвига композиционного материала с транстропными матрицей и волокном / С. Н. Гребенюк // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. – 2012. – Вип. 13. – С. 92-98.
5. Хорошун Л. П. Статистическая механика и эффективные свойства материалов / Л. П. Хорошун, Б. П. Маслов, Е. Н. Шикула, Л. В. Назаренко // Механика композитов : В 12 томах, Т. 3. – К. : Наукова думка, 1993. – 388 с.
6. Гребенюк С. М. Визначення ефективного модуля пружності композиту при нормальному розподілі модулів пружності волокна та матриці / С. М. Гребенюк, М. І. Клименко // Вестник Херсонского национального университета. – 2014. – № 3(50). – С. 254-258.
7. Hrebeniuk S. Effective elastic modulus determination of unidirectional composite for stochastic geometric characteristics of fiber / S. Hrebeniuk, М. Klymenko, К. Omelchenko // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2014. – № 1. – С. 14-23.
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Клименко, М. І., Гребенюк, С. М., & Смолянкова, Т. М. (2016). ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МОДУЛЯ ЗСУВУ ОДНОСПРЯМОВАНОГО КОМПОЗИТУ ПРИ НОРМАЛЬНОМУ РОЗПОДІЛІ РАДІУСА ВОЛОКНА. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 127-136. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/1381

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають