Про журнал

Засновники (співзасновники): Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Рік заснування: 2012.

Мова (мови) видання: українська, англійська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

ISSN 2786-7471 (print), 2786-748X (online)

УДК 159.9

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 25212-15152ПР від 28.12.2021 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі психологічних наук (053 – Психологія).

До жовтня 2022 р. журнал виходив під назвою «Проблеми сучасної психології». У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу МОН України від 10.10.2022 № 894 (додаток 2).

Журнал індексується у наукометричних базах даних: Index Copernicus (Польща), Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, World Catalogue of Scientific Journals, Journal Index.

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Журнал сучасної психології», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Редакційна політика:

Ми публікуємо матеріали, що висвітлюють сучасні дослідження та розробки у різних галузях психології, сприяємо їх широкому поширенню і розвитку даної галузі знання в цілому.

Ми прагнемо забезпечити більшу інтеграцію вітчизняних психологічних досліджень у міжнародний контекст.

Ми сприяємо забезпеченню більшої інтеграції і тісної взаємодії науковців і практикуючих психологів, сприяємо впровадженню нових наукових і прикладних розробок у практику психологічної роботи.

Ми публікуємо тексти як вже відомих і авторитетних, так і молодих авторів.

Матеріали збірника не можуть бути відтворені у будь-яких засобах масової інформації без дозволу редакції.

При цитуванні матеріалів збірника посилання на джерело обов’язкове.