Контакти

Редакція журналу «Журнал сучасної психології»
Кафедра психології Запорізького національного університету
пр. Гоголя, б. 118, к. 220, м. Запоріжжя, Україна, 69000
Телефон: +38 (066) 53 57 687
Електронна пошта: editor@psych.journalsofznu.zp.ua
Офіційний сайт: www.journalsofznu.zp.ua/index.php/psych