Орган нюху: основні підходи до досліджень та проблеми порівняння в костистих риб

  • О. В. Титюк
  • В. О. Ульянов
  • Я. В. Степанюк
Ключові слова: орган нюху, нюхова розетка, морфологія, костисті риби

Анотація

Проведено аналіз досліджень морфології та морфогенезу периферичного відділу нюхового аналізатора костистих риб від початку його вивчення до сьогодні. Незважаючи на значну кількість робіт, які присвячені морфології дефінітивних органів нюху риб, нині досліджені лише окремі представники більшості рядів променеперих без урахування екологічної спеціалізації видів. Досліджень із морфогенезу органа нюху від стадії плакоди до дефінітивного стану ще менше. Вивчення будови органа нюху та його розвитку дає змогу зрозуміти основні фактори, які впливають на його організацію. У статті висвітлено основні проблеми, які виникають під час порівняння результатів морфологічних досліджень органа нюху риб, а саме використання різних методик у роботі (вивчення серійних гістологічних зрізів, електронної мікроскопії, імуногістохімії) та різних термінів для позначення ідентичних структур («нюхова ямка», «ніздря», «сенсорні війчаті / мікроворсинчасті клітини»). Нами запропоновано нову термінологію, яку варто використовувати у процесі опису дефінітивного органа нюху, та критерії для ідентифікації стадій його морфогенезу. Оскільки в літературі немає єдиного підходу до опису дефінітивного органа нюху, нами запропоновано алгоритм (схему) проведення дослідження. У розробленій схемі виділено окремі морфологічні критерії, на які необхідно звернути увагу у процесі опису дефінітивного органа нюху. Важливим під час опису дефінітивного органа нюху є поетапний опис його морфології: зовнішніх ніздрів (кількість, форма), нюхової камери (розташування, наявність додаткових носових структур), нюхової розетки (розміщення нюхових ламел у нюховій камері), нюхових ламел (кількість, форма), нюхового епітелію (типи сенсорних клітин, розташування несенсорних клітин). Такий підхід дасть можливість провести порівняльно-морфологічне дослідження нюхового аналізатора не лише в риб, а й у представників інших класів хребетних.

Посилання

(1) Kotrschal, K.; Van Staaden, M.; Huber, R. Fish Brains: Evolution and Anvironmental Relationships. Rev. Fish Biol. Fish. 1998, 8 (4), 373–408.
(2) Eastman, J.; Lannoo, M. Brain and Sense Organ Anatomy and Histology in Hemoglobinless Antarctic Icefishes (Perciformes: Notothenioidei: Channichthyidae). J. Morphol. 2004, 260 (1), 117–140.
(3) Дорошенко, М.; Коровина, А. Морфофизиологическое исследование органов обоняния бурого терпуга Hexagrammos octogrammus (Scorpaeniformes). Научные труды Дальрыбвтуза. 2013, с. 3–6.
(4) Клименков, И.; Пастухов, М.; Судаков, Н.; Шишлянников, С.; Косицын, Н. Адаптативные ультраструктурные особенности обонятельных рецепторных клеток у глубоководных рыб озера Байкал. Сенсорные системы 2013, 27 (4), 350–363.
(5) Webb, J.; Collin, S.; Kuciel, M.; Schulz-Mirbach, T.; Żuwała, K.; Denizot, J.-P.; Kirschbaum, F. Sensory Organs. The histology of fishes / ed. by F. Kirschbaum, K. Formicki. Boca Raton, FL: CRC Press, 2019; pp. 267–338.
(6) Kuciel, M.; Żuwala, K.; Rita, E. The Structural Organization in the Olfactory System of the Teleosts and Garfishes. Phylogeny, Anatomy and Physiology of Ancient Fishes / G. Zoccone, K. Dabrowski, M. Hedrick, J. Fernandes, J. Icardo. Boca Raton: CRC Press, 2015; pp. 260–271.
(7) Sarkar, S.; Acharya, A.; Jana, S.; De, S. Macro-Anatomical Variation of the Olfactory Apparatus in Some Indian Teleosts with Special Reference to Their Ecological Habitat. Folia Morphol, 2014, 73 (2), 7.
(8) Cox, J. Hydrodynamic Aspects of Fish Olfaction. J. R. Soc. Interface 2008, 5 (23), 575–593. https://doi.org/10.1098/rsif.2007.1281.
(9) Olivares, J.; Schmachtenberg, O. An Update on Anatomy and Function of the Teleost Olfactory System. PeerJ, 2019, 7, e7808. https://doi.org/10.7717/peerj.7808.
(10) Dymek, J.; Kuciel, M.; Żuwała, K. Structural Diversity of Olfactory Organs in Osteoglossiformes. J. Zool., 2020. https://doi.org/10.1111/jzo.12854.
(11) Arvedlund, M.; Brolund, T.; Nielsen, L. Morphology and Cytology of the Olfactory Organs in Small Juvenile Dascyllus Aruanus and Amphiprion Ocellaris (Pisces: Pomacentridae). J. Mar. Biol. Assoc. U. K., 2003, 83 (6), 1321–1326.
(12) Arvedlund, M.; Takemura, A. The Importance of Chemical Environmental Cues for Juvenile Lethrinus Nebulosus Forsskål (Lethrinidae, Teleostei) When Settling into Their First Benthic Habitat. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 2006, 338 (1), 112–122. https://doi.org/10.1016/j.jembe.2006.07.001.
(13) Arvedlund, M.; Takemura, A. Scanning Electron Microscopy of the Peripheral Olfactory Organ in Small and Large Juvenile Apogon Cyanosoma (Apogonidae: Teleostei). J. Mar. Biol. Assoc. U. K., 2005, 85 (05), 1231–1234.
(14) Fishelson, L.; Golani, D.; Galil, B.; Goren, M. Comparison of the Nasal Olfactory Organs of Various Species of Lizardfishes (Teleostei: Aulopiformes: Synodontidae) with Additional Remarks on the Brain. Int. J. Zool., 2010, 2010, 1–8. https://doi.org/10.1155/2010/807913.
(15) Goel, H. Functional Anatomy of the Olfactory Organ in the Fresh Water Teleost, Heteropneustes Fossilis (BL.). Okajimas Folia Anat. Jpn., 1978, 55 (5), 289–299.
(16) Kuciel, M.; Żuwala, K.; Rita, E. The Structural Organization in the Olfactory System of the Teleosts and Garfishes. Phylogeny, Anatomy and Physiology of Ancient Fishes / G. Zoccone, K. Dabrowski, M. Hedrick, J. Fernandes, J. Icardo. Boca Raton: CRC Press, 2015; pp. 260–271.
(17) Moran, D.; Rowley, J.; Aiken, G.; Jafek, B. Ultrastructural Neurobiology of the Olfactory Mucosa of the Brown Trout, Salmo Trutta. Microsc. Res. Tech., 1992, 23 (1), 28–48. https://doi.org/10.1002/jemt.1070230104.
(18) Zeiske, E.; Kasumyan, A.; Bartsch, P.; Hansen, A. Early Development of the Olfactory Organ in Sturgeons of the Genus Acipenser: A Comparative and Electron Microscopic Study. Anat. Embryol. (Berl.), 2003, 206 (5), 357–372. https://doi.org/10.1007/s00429-003-0309-6.
(19) Zeiske, E.; Theisen, B.; Breucker, H. The Olfactory Organ of the Hardhead Sea Catfish, Arius Felis (L.): Gross Morphology and Fine Structure. Acta Zool., 1994, 75 (2), 115–123.
(20) Zeiske, E.; Theisen, B.; Breucker, H. Structure, Development, and Evolutionary Aspects of the Peripheral Olfactory System. Fish Chemoreception / T. Hara. London: Chapman & Hall, 1992; pp. 13–39.
(21) Пащенко, Н.; Касумян, А. Морфо-функциональные особенности развития органа обоняния карповых рыб (Cypriniformes, Cyprinidae). I. Развитие морфологии и функции органа обоняния в онтогенезе белого амура Ctenopharyngodon idella. Вопросы ихтиологии, 1986, 26 (2), 303–317.
(22) Yamamoto, Y.; Mori, M.; Amano, M.; Yamanome, T.; Saito, S.; Taniguchi, K.; Yamaromi, K.; Taniguchi, K. Morphogenesis of the Olfactory Pit in a Flatfish, Barfin Flounder (Verasper Moseri). J. Vet. Med. Sci., 2004, 66 (10), 1275–1278. https://doi.org/10.1292/jvms.66.1275.
(23) Lim, L.-S.; Mukai, Y. Morphogenesis of Sense Organs and Behavioural Changes in Larvae of the Brown-Marbled Grouper Epinephelus Fuscoguttatus (Forsskål). Mar. Freshw. Behav. Physiol., 2014, 47 (5), 313–327. https://doi.org/10.1080/10236244.2014.940689.
(24) Gao, L.; Duan, M.; Cheng, F.; Xie, S. Ontogenetic Development in the Morphology and Behavior of Loach (Misgurnus Anguillicaudatus) during Early Life Stages. Chin. J. Oceanol. Limnol., 2014, 32 (5), 973–981. https://doi.org/10.1007/s00343-014-3302-4.
(25) Tytiuk, O.; Yaryhin, O.; Stepanyuk, Y. New Type of Development of Olfactory Rosette of Bushymouth Catfish Ancistrus Dolichopterus (Teleostei: Loricariidae). Journal of Morphology, 2019, 280, 231. https://doi.org/10.1002/jmor.21003.
(26) Dymek, J.; Rosenqwist, G.; Kuciel, M.; Lauriano, E.; Capillo, G.; Zaccone, G.; Żuwała, K. Micro- and Macro-Morphology of the Olfactory Organ of Syngnathus Typhle (Syngnathidae, Actinopterygii): Microand Macro-Morphology of the Olfactory Organ of Syngnathus Typhle (Syngnathidae, Actinopterygii). Acta Zool., 2020. https://doi.org/10.1111/azo.12328.
(27) Zhang, X.-Y.; Huang, Z.-Q.; Ning, T.; Xiang, X.-H.; Li, C.-Q.; Chen, S.-Y.; Xiao, H. Microscopic and Submicroscopic Gradient Variation of Olfactory Systems among Six Sinocyclocheilus Species Living in Different Environments. Zoolog. Sci., 2018, 35 (5), 411–420. https://doi.org/10.2108/zs170126.
(28) Tytiuk, O.; Stepanyuk, Y.; Yaryhin, O. The Influence of Fixatives on the Validity of Histological Preparations of Olfactory Organ in Teleostei. Vestn. Zool., 2018, 52 (6), 521–528. https://doi.org/10.2478/vzoo-2018-0053.
(29) Tytiuk, O.; Stepanyuk, Y. Macromorphology of Olfactory Organ of European Weatherfish Misgurnus Fossilis. Zoolog Sci., 2017, 2 (14), 106–109.
(30) Camacho, S.; Ostos-Garrido, M.; Domezain, A.; Carmona, R. Study of the Olfactory Epithelium in the Developing Sturgeon. Characterization of the Crypt Cells. Chem. Senses, 2010, 35 (2), 147–156. https://doi.org/10.1093/chemse/bjp091.
(31) Cobcroft, J.; Pankhurst, P. Sensory Organ Development in Cultured Striped Trumpeter Larvae Latris Lineata: Implications for Feeding Behaviour. Mar. Freshw. Res., 2003, 54 (5), 669–682.
(32) Geerinckx, T.; Adriaens, D. Ontogeny of the Suspensorial and Opercular Musculature in the Suckermouth Armoured Catfish Ancistrus Cf. Triradiatus (Loricariidae, Siluriformes). Zoomorphology, 2008, 127 (2), 83–95. https://doi.org/10.1007/s00435-007-0054-0.
(33) Kudo, H.; Shinto, M.; Sakurai, Y.; Kaeriyama, M. Morphometry of Olfactory Lamellae and Olfactory Receptor Neurons during the Life History of Chum Salmon (Oncorhynchus Keta). Chem. Senses, 2009, 34 (7), 617–624. https://doi.org/10.1093/chemse/bjp042.
(34) Титюк, О.; Степанюк, Я. Новий тип розвитку нюхової розетки в анциструса звичайного Ancistrus Dolichopterus. Lesya Ukr. East. Eur. Natl. Univ. Sci. Bull. Ser. Biol. Sci., 2018, 4 (377), 77–85. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2018-377-77-85.
(35) Hansen, A.; Zielinski, B. Diversity in the Olfactory Epithelium of Bony Fishes: Development, Lamellar Arrangement, Sensory Neuron Cell Types and Transduction Components. J. Neurocytol., 2005, 34 (3–5), 183–208.
(36) Kasumyan, A. The Olfactory System in Fish: Structure, Function, and Role in Behavior. J. Ichthyol., 2004, 44 (2), 180–223.
(37) Cox, J. Hydrodynamic Aspects of Fish Olfaction. J. R. Soc. Interface, 2008, 5 (23), 575–593. https://doi.org/10.1098/rsif.2007.1281.
(38) Kasumyan, A. The Olfactory System in Fish: Structure, Function, and Role in Behavior. J. Ichthyol., 2004, 44 (2), 180–223.
(39) Hansen, A.; Zielinski, B. Diversity in the Olfactory Epithelium of Bony Fishes: Development, Lamellar Arrangement, Sensory Neuron Cell Types and Transduction Components. J. Neurocytol., 2005, 34 (3–5), 183–208.
(40) Bateson, W. The Sense-Organs and Perceptions of Fishes; with Remarks on the Supply of Bait. J. Mar. Biol. Assoc. U. K., 1890, 1 (3), 225–256.
(41) Burne, R. The Anatomy of the Olfactory Organ of Teleostean Fishes. Proc. Zool. Soc., 1909, 2, 610–663.
(42) Reinke, W. Zur Ontogenie Und Anatomie Des Geruchsorgans Der Knochenfische. Z. Für Anat. EntwicklungsGeschichte, 1936, 106 (5), 600–624.
(43) Teichmann, H. Vergleichende Untersuchungen an Der Nase Der Fische. Zoomorphology, 1954, 43 (2), 171–212.
(44) Bateson, W. The Sense-Organs and Perceptions of Fishes; with Remarks on the Supply of Bait. J. Mar. Biol. Assoc. U. K., 1890, 1 (3), 225–256.
(45) Liermann, K. Uber Den Bau Des Geruchsorgans Der Teleostier. Z. Für Anat. Entwicklungsgeschichte, 1933, 100 (1), 1–39.
(46) Bertmar, G. The Vertebrate Nose, Remarks on Its Structural and Functional Adaptation and Evolution. Evolution, 1969, 23 (1), 131. https://doi.org/10.2307/2406489.
(47) Kleerekoper, H. Olfaction in Fish. Bloomington: Indiana University Press., 1969.
(48) Hara, T. Chemoreception. Fish physiology, 1971, 5, 79–120.
(49) Hara, T. Olfaction in Fish. Prog. Neurobiol., 1975, 5, 271–335.
(50) Hara, T. Role of Olfaction in Fish Behaviour. The behaviour of teleost fishes / T. Pitcher. New York: Springer US, 1986; vol. 1, pp. 152–176.
(51) Belanger, R.; Smith, C.; Corkum, L.; Zielinski, B. Morphology and Histochemistry of the Peripheral Olfactory Organ in the Round Goby, Neogobius Melanostomus (Teleostei: Gobiidae). J. Morphol., 2003, 257 (1), 62–71. https://doi.org/10.1002/jmor.10106.
(52) Diaz, J.; Prié-Granié, M.; Blasco, C.; Noëll, T.; Connes, R. Ultrastructural Study of the Olfactory Organ in Adult and Developing European Sea Bass, Dicentrarchus Labrax. Can. J. Zool., 2002, 80 (9), 1610–1622. https://doi.org/10.1139/z02-162.
(53) Kim, H.-T.; Park, J.-Y. The Anatomy and Histoarchitecture of the Olfactory Organ in the Korean Flat-Headed Goby Luciogobius Guttatus (Pisces; Gobiidae). Appl. Microsc., 2016, 46 (1), 51–57. https://doi.org/10.9729/AM.2016.46.1.51.
(54) Kuciel, M. The Mechanism of Olfactory Organ Ventilation in Periophthalmus Barbarus (Gobiidae, Oxudercinae). Zoomorphology, 2013, 132 (1), 81–85. https://doi.org/10.1007/s00435-012-0167-y.
(55) Kuciel, M.; Żuwała, K.; Jakubowski, M. A New Type of Fish Olfactory Organ Structure in Periophthalmus Barbarus (Oxudercinae): Olfactory Organs of Periophthalmus Barbarus. Acta Zool., 2011, 92 (3), 276–280. https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.2010.00459.x.
(56) Yamamoto, M. Comparative Morphology of the Peripheral Olfactory Organ in Teleosts. Chemoreception in Fishes / T. Hara. Amsterdam: Elsevier, 1982; pp. 39–59.
(57) Caprio, J.; Raderman-Little, R. Scanning Electron Microscopy of the Channel Catfish Olfactory Lamellae. Tissue Cell, 1978, 10 (1), 1–9.
(58) Hansen, A.; Reutter, K. Chemosensory Systems in Fish: Structural, Functional and Ecological Aspects. The senses of fish. Dordrecht: Springer, 2004; pp. 55–89.
(59) Kuciel, M. The Mechanism of Olfactory Organ Ventilation in Periophthalmus Barbarus (Gobiidae, Oxudercinae). Zoomorphology, 2013, 132 (1), 81–85. https://doi.org/10.1007/s00435-012-0167-y.
(60) Zeiske, E.; Breucker, H.; Melinkat, R. Gross Morphology and Fine Structure of the Olfactory Organ of Rainbow Fish (Atheriniformes, Melanotaeniidae). Acta Zool., 1979, 60 (3), 173–186.
(61) Kim, H.-T.; Park, J.-Y. The Anatomy and Histoarchitecture of the Olfactory Organ in the Korean Flat-Headed Goby Luciogobius Guttatus (Pisces; Gobiidae). Appl. Microsc., 2016, 46 (1), 51–57. https://doi.org/10.9729/AM.2016.46.1.51.
(62) Atta, K. Morphological, Anatomical and Histological Studies on the Olfactory Organs and Eyes of Teleost Fish: Anguilla Anguilla in Relation to Its Feeding Habits. J. Basic Appl. Zool., 2013, 66 (3), 101–108. https://doi.org/10.1016/j.jobaz.2013.10.002.
(63) Fishelson, L. Comparative Morphology and Cytology of the Olfactory Organs in Moray Eels with Remarks on Their Foraging Behavior. Anat. Rec., 1995, 243 (4), 403–412.
(64) Holl, A.; Schulte, E.; Meinel, W. Funktionelle Morphologie des Geruchsorgans und Histologie der Kopfanhänge der Nasenmuräne Rhinomuraena ambonensis (Teleostei, Anguilliformes). Helgoländer Wiss. Meeresunters., 1970, 21 (1–2), 103–123. https://doi.org/10.1007/BF01630519.
(65) Harvey, R. The Olfactory Epithelium in Plaice (Pleuronectes Platessa) and Sole (Solea Solea), Two Flatfishes with Contrasting Feeding Behaviour. J. Mar. Biol. Assoc. U. K., 1996, 76 (01), 127–139.
(66) Ma, A.; Wang, X. Functional Morphology of the Olfactory Organ of the Tongue Sole, Cynoglossus Semilaevis. Chin. J. Oceanol. Limnol., 2010, 28 (2), 209–217. https://doi.org/10.1007/s00343-010-9006-5.
(67) Lazzari, M.; Bettini, S.; Ciani, F.; Franceschini, V. Light and Transmission Electron Microscopy Study of the Peripheral Olfactory Organ of the Guppy, Poecilia Reticulata (Teleostei, Poecilidae). Microsc. Res. Tech., 2007, 70 (9), 782–789.
(68) Solger, B. Notiz über die Nebenhöhle des Geruchsorgans von Gasterosteus aculeatus L. Z Wiss Zool, 1894, 57, 186.
(69) Theisen, B. Functional Morphology of the Olfactory Organ in Spinachia Spinachia (L.) (Teleostei, Gasterosteidae). Acta Zool., 1982, 63 (4), 247–254.
(70) Adair, B.; Purser, G.; Patil, J. Peripheral Olfactory Structures and Maturity-Related Crypt Receptor Neuron Kinetics in the Olfactory Epithelium of Carp Cyprinus Carpio (L.): Implications for Carnal Vulnerability and Pest Management. Mar. Freshw. Res., 2018, 69 (10), 1604–1613. https://doi.org/10.1071/MF17386.
(71) Bhute, Y.; Baile, V. Organization of the Olfactory System of the Indian Major Carp Labeo Rohita (Ham.): A Scanning and Transmission Electron Microscopy Study. J. Evol. Biochem. Physiol., 2007, 43 (3), 342–349. https://doi.org/10.1134/S002209300703009X.
(72) Branson, B. The Olfactory Apparatus of Hybopsis Gelida (Girard) and Hybopsis Aestivalis (Girard) (Pisces: Cyprinidae). J. Morphol., 1963, 113 (2), 215–229.
(73) Chakrabarti, P.; Ghosh, S. Histoarchitecture and Scanning Electron Microscopic Studies of the Olfactory Epithelium in the Exotic Fish Puntius Javanicus (Bleeker). Arch. Pol. Fish., 2010, 18 (3). https://doi.org/10.2478/v10086-010-0019-7.
(74) Ghosh, S.; Chakrabarti, P. Histomorphological and Microanatomical Characteristics of the Olfactory Organ of Freshwater Carp, Cirrhinus Reba (Hamilton). Arch. Pol. Fish., 2016, 24 (4), 201–208. https://doi.org/10.1515/aopf-2016-0017.
(75) Hansen, A.; Zeiske, E. The Peripheral Olfactory Organ of the Zebrafish, Danio Rerio: An Ultrastructural Study. Chem Senses, 1998, 23, 39–48.
(76) Kumari, K. Morphology and Morphometry of the Olfactory Rosette of a Teleostean Fish: Catla Catla (Ham.). Our Nat., 2008, 6 (1).
(77) Mokhtar, D.; Abd-Elhafeez, H. Light- and Electron-Microscopic Studies of Olfactory Organ of Red-Tail Shark, Epalzeorhynchos Bicolor (Teleostei: Cyprinidae). J. Microsc. Ultrastruct., 2014, 2 (3), 182–195. https://doi.org/10.1016/j.jmau.2014.05.003.
(78) Ojha, P.; Kapoor, A. Structure and Function of the Olfactory Apparatus in the Fresh-Water Carp, Labeo Rohita Ham. Buch. J. Morphol., 1973, 140 (1), 77–85.
(79) Singh, N. Scanning Electron Microscopic Study of the Olfactory Epithelium of Four Coldwater Hillstream Teleosts from Garhwal Hills (India). J. Biosci., 1994, 19 (1), 91–102.
(80) Waryani, B.; Zhao, Y.; Zhang, C.; Abbasi, A.; Ferrando, S.; Dai, R.; Soomro, A.; Baloch, W.; Abbas, G. Surface Architecture of the Olfactory Epithelium of Two Chinese Cave Loaches (Cypriniformes: Nemacheilidae: Oreonectes). Ital. J. Zool., 2015, 82 (2), 179–185. https://doi.org/10.1080/11250003.2015.1018851.
(81) Пащенко, Н.; Касумян, А. Некоторые морфофункциональные особенности развития органа обоняния в онтогенезе гольяна Phoxinus phoxinus (Cypriniformes, Cyprinidae). Зоологический журнал, 1983, 62 (3), 367–377.
(82) Bertmar, G. Ecostructural Studies on Olfactory Organ in Young and Adult Sea Trout (Osteichthyes, Salmonidae). Zoomorphology, 1972, 72 (4), 307–330.
(83) Pfeiffer, W. The Morphology of the Olfactory Organ of the Pacific Salmon (Oncorhynchus). Can. J. Zool., 1963, 41 (7), 1233–1236.
(84) Belanger, R.; Smith, C.; Corkum, L.; Zielinski, B. Morphology and Histochemistry of the Peripheral Olfactory Organ in the Round Goby, Neogobius Melanostomus (Teleostei: Gobiidae). J. Morphol., 2003, 257 (1), 62–71. https://doi.org/10.1002/jmor.10106.
(85) Chakrabarti, P.; Ghosh, S. Histological and Ultrastructural Studies of the Olfactory Epithelium of Spotted Butter Fish Scatophagus Argus (Linnaeus). Folia Morphol., 2010, 69 (1), 24–29.
(86) Diaz, J.; Prié-Granié, M.; Blasco, C.; Noëll, T.; Connes, R. Ultrastructural Study of the Olfactory Organ in Adult and Developing European Sea Bass, Dicentrarchus Labrax. Can. J. Zool., 2002, 80 (9), 1610–1622. https://doi.org/10.1139/z02-162.
(87) Eastman, J.; Lannoo, M. Brain and Sense Organ Anatomy and Histology in Hemoglobinless Antarctic Icefishes (Perciformes: Notothenioidei: Channichthyidae). J. Morphol., 2004, 260 (1), 117–140.
(88) Kuciel, M.; Żuwała, K.; Jakubowski, M. A New Type of Fish Olfactory Organ Structure in Periophthalmus Barbarus (Oxudercinae): Olfactory Organs of Periophthalmus Barbarus. Acta Zool., 2011, 92 (3), 276–280. https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.2010.00459.x.
(89) Pfeiffer, W. The Morphology of the Olfactory Organ of Hoplopagrus Guentheri Gill 1862. Can. J. Zool., 1964, 42 (2), 235–237.
(90) Ralph, R.; Kawamura, G. Olfactory Organs of Two Pelagic Teleost Fish-Opah (Lampris Guttatus) and Dolphin Fish (Coryphaena Hippurus). S. Pac. Study, 2002, 22 (2), 54.
(91) Bandhyopadhyay, S.; Datta, N. Surface Ultrastructure of the Olfactory Rosette of an Air-Breathing Catfish, Heteropneustes Fossilis (Bloch). J. Biosci., 1998, 23 (5), 617–622.
(92) Ghosh, S.; Chakrabarti, P. Cellular Architecture and Functional Aspects of the Olfactory Rosette of Wallago Attu (Bleeker). Turk. J. Fish. Aquat. Sci., 2009, 9 (2).
(93) Ghosh, S.; Chakrabarti, P. Morphological and Histochemical Studies on the Olfactory Rosette of Bagrid Catfish, Rita Kuturnee (Sykes, 1839). Mesopot J Mar Sci., 2016, 31 (1), 15–28.
(94) Theisen, B.; Zeiske, E.; Silver, W.; Marui, T.; Caprio, J. Morphological and Physiological Studies on the Olfactory Organ of the Striped Eel Catfish, Plotosus Lineatus. Mar. Biol., 1991, 110 (1), 127–135.
(95) Trajano, E. Comparative Study of the Brain and Olfactory Organ of the Troglobitic Catfish, Pimelodella Kronei (Ribeiro 1907), and Its Putative Ancestor, P. Transitoria (Ribeiro 1912) (Siluriformes Pimelodidae). Trop. Zool., 1994, 7 (1), 145–160. https://doi.org/10.1080/03946975.1994.10539248.
(96) Eastman, J.; Lannoo, M. Anatomy and Histology of the Brain and Sense Organs of the Antarctic Eel Cod Muraenolepis Microps (Gadiformes; Muraenolepididae). J. Morphol., 2001, 250 (1), 34–50. https://doi.org/10.1002/jmor.1057.
(97) Девицина, Г. Морфология органов обоняния тресковых (сем. Gadidae). Вопросы ихтиологии, 1972, 12 (6), 1094–1103.
(98) Malick, C.; Chatterjee, S.; Bhattacharya, S.; Suresh, V.; Kundu, R.; Saikia, S. Structural Organization of the Olfactory Organ in an Amphihaline Migratory Fish Hilsa, Tenualosa Ilisha. Microsc. Res. Tech., 2018, 81, 1122–1131. https://doi.org/10.1002/jemt.23095.
(99) Hoffmann, C. Zur Ontogenie der Knochenfische. Arch. Für Mikrosk. Anat., 1883, 23 (1), 45–108. https://doi.org/10.1007/BF02952305.
(100) Breucker, H.; Zeiske, E.; Melinkat, R. Development of the Olfactory Organ in the Rainbow Fish Nematocentris Macculochi (Atheriniformes, Melanotaeniidae). Cell Tissue Res., 1979, 200, 53–68.
(101) Doldan, M.; Cid, P.; Mantilla, L.; de Miguel Villegas, E. Development of the Olfactory System in Turbot (Psetta Maxima L.). J. Chem. Neuroanat., 2011, 41 (3), 148–157.
(102) Hansen, A.; Zeiske, E. Development of the Olfactory Organ in the Zebrafish, Brachydanio Rerio. J. Comp. Neurol., 1993, 333 (2), 289–300.
(103) Hara, T.; Zielinski, B. Structural and Functional Development of the Olfactory Organ in Teleosts. Trans. Am. Fish. Soc., 1989, 118 (2), 183–194. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1989)118<0183:SAFDOT>2.3.CO;2.
(104) Hu, Y.; Majoris, J.; Buston, P.; Webb, J. Potential Roles of Smell and Taste in the Orientation Behavior of Coral-Reef Fish Larvae: Insights from Morphology. J. Fish Biol., 2018, 2018, 1–13. https://doi.org/10.1111/jfb.13793.
(105) Jahn, L. Development of the Olfactory Apparatus of the Cutthroat Trout. Trans. Am. Fish. Soc., 1972, 101 (2), 284–289. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1972)101<284:DOTOAO>2.0.CO;2.
(106) Matsuoka, M. Development of Sense Organs in the Japanese Sardine Sardinops Melanostictus. Fish. Sci., 2001, 67 (6), 1036–1045. https://doi.org/10.1046/j.1444-2906.2001.00359.x.
(107) Mukai, Y.; Tuzan, A.; Lim, L.; Wahid, N.; Sitti Raehanah, M.; Senoo, S. Development of Sensory Organs in Larvae of African Catfish Clarias Gariepinus. J. Fish Biol., 2008, 73 (7), 1648–1661. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2008.02038.x.
(108) Werner, R.; Lannoo, M. Development of the Olfactory System of the White Sucker, Catostomus Commersoni, in Relation to Imprinting and Homing: A Comparison to the Salmonid Model. Environ. Biol. Fishes, 1994, 40 (2), 125–140.
(109) Zeiske, E.; Bartsch, P.; Hansen, A. Early Ontogeny of the Olfactory Organ in a Basal Actinopterygian Fish: Polypterus. Brain. Behav. Evol., 2009, 73 (4), 259–272. https://doi.org/10.1159/000228162.
(110) Девицина, Г.; Кажлаев, А. Развитие хемосенсорных органов у сибирского осетра Acipenser baeri и севрюги A. stellatus. Вопросы ихтиологии, 1992, 32 (5), 167–175.
(111) Пащенко, Н.; Касумян, А. Исследование формирования органа обоняния в раннем онтогенезе пелагофильной карповой рыбы – белого толстолоба Hypophthalmichthys molitrix. Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Борок, 2012; с. 287–291.
(112) Theisen, B.; Breucker, H.; Zeiske, E.; Melinkat, R. Structure and Development of the Olfactory Organ in the Garfish Belone Belone (L.) (Teleostei, Atheriniformes). Acta Zool., 1980, 61 (3), 161–170.
(113) Liermann, K. Über Den Bau Des Geruchsorgans Der Teleostier. Z. Für Anat. Entwicklungsgeschichte, 1933, 100 (1), 1–39.
(114) Девицина, Г. Развитие органов химической рецепции в онтогенезе обыкновенной щуки Esox lucius. Вопросы ихтиологии, 1998, 38 (4), 537–547.
(115) Пащенко, Н.; Касумян, А. Развитие органа обоняния в онтогенезе карповых рыб (Cyprinidae). Вопросы ихтиологии, 2017, 57 (1), 96–111. https://doi.org/10.7868/S0042875217010106.
(116) Appelbaum, S.; Adron, J.; George, S.; Mackie, A.; Pirie, B. On the Development of the Olfactory and the Gustatory Organs of the Dover Sole, Solea Solea, during Metamorphosis. J. Mar. Biol. Assoc. U. K., 1983, 63 (01), 97–108.
(117) Arvedlund, M.; Larsen, K.; Winsor, H. The Embryonic Development of the Olfactory System in Amphiprion Melanopus (Perciformes: Pomacentridae) Related to the Host Imprinting Hypothesis. J. Mar. Biol. Assoc. UK, 2000, 80 (06), 1103–1109.
(118) Cobcroft, J.; Pankhurst, P. Sensory Organ Development in Cultured Striped Trumpeter Larvae Latris Lineata: Implications for Feeding Behaviour. Mar. Freshw. Res., 2003, 54 (5), 669–682.
(119) Kawamura, G.; Masuma, S.; Tezuka, N.; Koiso, M.; Jinbo, T.; Namba, K. Morphogenesis of Sense Organs in the Bluefin Tuna Thunnus Orientalis. The Big Fish Bang. Bergen: Institute of Marine Research, 2003; pp. 123–135.
(120) Pashchenko, N.; Kasumyan, A. Scanning Electron Microscopy of Development of the Olfactory Organ in Ontogeny of Grass Carp Ctenopharyngodon Idella. J. Ichthyol., 2015, 55 (6), 880–899. https://doi.org/10.1134/S0032945215060132.
(121) Olsén, K. Development of the Olfactory Organ of the Arctic Charr, Salvelinus Alpinus (L.) (Teleostei, Salmonidae). Can. J. Zool., 1993, 71 (10), 1973–1984.
(122) Hansen, A.; Zeiske, E. Development of the Olfactory Organ in the Zebrafish, Brachydanio Rerio. J. Comp. Neurol., 1993, 333 (2), 289–300.
(123) Harvey, R. The Olfactory Epithelium in Plaice (Pleuronectes Platessa) and Sole (Solea Solea), Two Flatfishes with Contrasting Feeding Behaviour. J. Mar. Biol. Assoc. U. K., 1996, 76 (01), 127–139.
(124) Kawamura, G.; Masuma, S.; Tezuka, N.; Koiso, M.; Jinbo, T.; Namba, K. Morphogenesis of Sense Organs in the Bluefin Tuna Thunnus Orientalis. The Big Fish Bang. Bergen: Institute of Marine Research, 2003; pp. 123–135.
(125) Девицина, Г.; Кажлаев, А. Развитие хемосенсорных органов у сибирского осетра Acipenser baeri и севрюги A. stellatus. Вопросы ихтиологии, 1992, 32 (5), 167–175.
(126) Matsuoka, M. Development of Sense Organs in the Japanese Sardine Sardinops Melanostictus. Fish. Sci., 2001, 67 (6), 1036–1045. https://doi.org/10.1046/j.1444-2906.2001.00359.x.
(127) Rahmani, A.; Khan, S. Development of the Secondary Lamellae in the Olfactory Epithelium of Anahas Testudineus. Jpn. J. Ichthyol., 1981, 28 (2), 177–180.
(128) Kudo, H.; Shinto, M.; Sakurai, Y.; Kaeriyama, M. Morphometry of Olfactory Lamellae and Olfactory Receptor Neurons during the Life History of Chum Salmon (Oncorhynchus Keta). Chem. Senses, 2009, 34 (7), 617–624. https://doi.org/10.1093/chemse/bjp042.
(129) Zielinski, B.; Hara, T. Morphological and Physiological Development of Olfactory Receptor Cells in Rainbow Trout (Salmo Gairdneri) Embryos. J. Comp. Neurol., 1988, 271 (2), 300–311.
(130) Kawamura, G.; Washiyama, N. Ontogenetic Changes in Behavior and Sense Organ Morphogenesis in Largemouth Bass and Tilapia Nilotica. Trans. Am. Fish. Soc., 1989, 118 (2), 203–213. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1989)118<0203:OCIBAS>2.3.CO;2.
(131) Lim, L.-S.; Mukai, Y. Morphogenesis of Sense Organs and Behavioural Changes in Larvae of the Brown-Marbled Grouper Epinephelus Fuscoguttatus (Forsskål). Mar. Freshw. Behav. Physiol., 2014, 47 (5), 313–327. https://doi.org/10.1080/10236244.2014.940689.
(132) Fiorentino, M.; D’Aniello, B.; Joss, J.; Polese, G.; Rastogi, R. Ontogenetic Organization of the FMRFamide Immunoreactivity in Thenervus Terminalis of the Lungfish, Neoceratodus Forsteri. J. Comp. Neurol., 2002, 450 (2), 115–121. https://doi.org/10.1002/cne.10309.
(133) Miyasaka, N.; Wanner, A.; Li, J.; Mack-Bucher, J.; Genoud, C.; Yoshihara, Y.; Friedrich, R. Functional Development of the Olfactory System in Zebrafish. Mech. Dev., 2013, 130 (6–8), 336–346. https://doi.org/10.1016/j.mod.2012.09.001.
(134) Kudo, H.; Ueda, H.; Yamauchi, K. Immunocytochemical Investigation of a Salmonid Olfactory System-Specific Protein in the Kokanee Salmon (Oncorhynchus Nerka). Zoolog. Sci., 1996, 13 (5), 647–653. https://doi.org/10.2108/zsj.13.647.
(135) Elston, R.; Corazza, L.; Nickum, J. Morphology and Development of the Olfactory Organ in Larval Walleye, Stizostedion Vitreum. Copeia, 1981, 4, 890. https://doi.org/10.2307/1444194.
(136) Ballard, W. Stages and Rates of Normal Development in the Holostean Fish, Amia Calva. J. Exp. Zool. Part Ecol. Genet. Physiol., 1986, 238 (3), 337–354.
(137) Rahmani, A.; Khan, S. Development of the Secondary Lamellae in the Olfactory Epithelium of Anahas Testudineus. Jpn. J. Ichthyol., 1981, 28 (2), 177–180.
(138) Padrós, F.; Villalta, M.; Gisbert, E.; Estévez, A. Morphological and Histological Study of Larval Development of the Senegal Sole Solea Senegalensis: An Integrative Study. J. Fish Biol., 2011, 79 (1), 3–32. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2011.02942.x.
(139) Yamamoto, Y.; Mori, M.; Amano, M.; Yamanome, T.; Saito, S.; Taniguchi, K.; Yamaromi, K.; Taniguchi, K. Morphogenesis of the Olfactory Pit in a Flatfish, Barfin Flounder (Verasper Moseri). J. Vet. Med. Sci., 2004, 66 (10), 1275–1278. https://doi.org/10.1292/jvms.66.1275.
(140) Arvedlund, M.; Larsen, K.; Winsor, H. The Embryonic Development of the Olfactory System in Amphiprion Melanopus (Perciformes: Pomacentridae) Related to the Host Imprinting Hypothesis. J. Mar. Biol. Assoc. UK, 2000, 80 (06), 1103–1109.
(141) Arvedlund, M.; Munday, P.; Takemura, A. The Morphology and Ultrastructure of the Peripheral Olfactory Organ in Newly Metamorphosed Coral-Dwelling Gobies, Paragobiodon Xanthosomus Bleeker (Gobiidae, Teleostei). Tissue Cell, 2007, 39 (5), 335–342. https://doi.org/10.1016/j.tice.2007.06.007.
(142) Pashchenko, N.; Kasumyan, A. Scanning Electron Microscopy of Development of the Olfactory Organ in Ontogeny of Grass Carp Ctenopharyngodon Idella. J. Ichthyol., 2015, 55 (6), 880–899. https://doi.org/10.1134/S0032945215060132.
(143) Pashchenko, N.; Kasumyan, A. Development of the Olfactory Organ in the Ontogeny of Carps (Cyprinidae). J. Ichthyol., 2017, 57 (1), 136–151. https://doi.org/10.1134/S0032945217010088.
(144) Zielinski, B.; Hara, T. Morphological and Physiological Development of Olfactory Receptor Cells in Rainbow Trout (Salmo Gairdneri) Embryos. J. Comp. Neurol., 1988, 271 (2), 300–311.
(145) Devitsina, L.; Radishcheva, O. Development of the Olfactory Organ during Early Ontogeny of Threespine Stickleback. J Ichthyol, 1989, 29, 42–48.
(146) Chen, X.-Y.; Arratia, G. Olfactory Organ of Acipenseriformes and Comparison with Other Actinopterygians: Patterns of Diversity. J. Morphol., 1994, 222 (3), 241–267.
(147) Breucker, H.; Zeiske, E.; Melinkat, R. Development of the Olfactory Organ in the Rainbow Fish Nematocentris Macculochi (Atheriniformes, Melanotaeniidae). Cell Tissue Res., 1979, 200, 53–68.
(148) Doldan, M.; Cid, P.; Mantilla, L.; de Miguel Villegas, E. Development of the Olfactory System in Turbot (Psetta Maxima L.). J. Chem. Neuroanat., 2011, 41 (3), 148–157.
(149) Zeiske, E.; Kux, J.; Melinkat, R. Development of the Olfactory Organ of Oviparous and Viviparous Cyprinodonts (Teleostei). J. Zool. Syst. Evol. Res., 1976, 14 (1), 34–40.
(150) Ghosh, S.; Chakrabarti, P. Histological, Topographical and Ultrastructural Organization of Different Cells Lining the Olfactory Epithelium of Red Piranha, Pygocentrus Nattereri (Characiformes, Serrasalmidae). Vestn. Zool., 2016, 50 (5), 447–456. https://doi.org/10.1515/vzoo-2016-0051.
(151) Casselbrant, A.; Helander, H. Effects of Fixation on Electrophysiology and Structure of Human Jejunal Villi. Microsc. Res. Tech., 2018.
(152) Mulisch, M.; Welsch, U. Romeis-Mikroskopische Technik. Berlin: Springer-Verlag, 2015.
(153) Yaryhin, O.; Werneburg, I. Chondrification and Character Identification in the Skull Exemplified for the Basicranial Anatomy of Early Squamate Embryos: BASICRANIAL DEVELOPMENT IN LIZARDS. J. Exp. Zoolog. B Mol. Dev. Evol., 2017, 328 (5), 476–488. https://doi.org/10.1002/jez.b.22747.
(154) Bertmar, G. Evolution of Vomeronasal Organs in Vertebrates. Evolution, 1981, 35 (2), 359–366.
(155) Gao, L.; Duan, M.; Cheng, F.; Xie, S. Ontogenetic Development in the Morphology and Behavior of Loach (Misgurnus Anguillicaudatus) during Early Life Stages. Chin. J. Oceanol. Limnol., 2014, 32 (5), 973–981. https://doi.org/10.1007/s00343-014-3302-4.
(156) Zeiske, E.; Kux, J.; Melinkat, R. Development of the Olfactory Organ of Oviparous and Viviparous Cyprinodonts (Teleostei). J. Zool. Syst. Evol. Res., 1976, 14 (1), 34–40.
(157) Boonyoung, P.; Senarat, S.; Kettratad, J.; Yenchum, W.; Poolprasert, P.; Jiraungkoorskul, W. Microarchitectural Study of the Olfactory Organ of Devario Regina (Fowler, 1934) Using Pas Technique. J. Bio-Sci., 2016, 22, 41. https://doi.org/10.3329/jbs.v22i0.30007.
(158) Ferrando, S.; Amaroli, A.; Gallus, L.; Di Blasi, D.; Carlig, E.; Rottigni, M.; Vacchi, M.; Parker, S.; Ghigliotti, L. Olfaction in the Antarctic Toothfish Dissostichus Mawsoni: Clues from the Morphology and Histology of the Olfactory Rosette and Bulb. Polar Biol., 2019, 42 (6), 1081–1091. https://doi.org/10.1007/s00300-019-02496-2.
(159) Samajdar, I.; Mandal, D. Histological Organization And Ultr-Structures Of The Apical Surface Of The Olfactory Epithelium Of A Carp, Labeo Bata (Hamilton). Int. J. Pure Appl. Zool., 2016, 4 (2), 134–141.
(160) Zhang, X.-Y.; Huang, Z.-Q.; Ning, T.; Xiang, X.-H.; Li, C.-Q.; Chen, S.-Y.; Xiao, H. Microscopic and Submicroscopic Gradient Variation of Olfactory Systems among Six Sinocyclocheilus Species Living in Different Environments. Zoolog. Sci., 2018, 35 (5), 411–420. https://doi.org/10.2108/zs170126.
(161) Wilson, J.; Westerman, R. The Fine Structure of the Olfactory Mucosa and Nerve in the Teleost Carassius Carassius L. Z. Für Zellforsch. Mikrosk. Anat., 1967, 83 (2), 196–206. https://doi.org/10.1007/BF00362401.
(162) Tytiuk, O.; Sapoznikov, O.; Tichý, F.; Kloučková, M.; Stepanyuk, Y. Morphogenesis of Olfactory Organ of Bushymouth Catfish Ancistrus Dolichopterus (Teleostei: Loricariidae) before Switching to Exogenous Feeding. Zoolog. Sci., 2020, 37 (1), 14–23. https://doi.org/10.2108/zs190073.
(163) Bettini, S.; Milani, L.; Lazzari, M.; Maurizii, M.; Franceschini, V. Crypt Cell Markers in the Olfactory Organ of Poecilia Reticulata: Analysis and Comparison with the Fish Model Danio Rerio. Brain Struct. Funct., 2017, 222 (7), 3063–3074. https://doi.org/10.1007/s00429-017-1386-2.
(164) Roy, D.; Ghosh, D.; Mandal, D. Induction of Metallothionein in the Olfactory Epithelium of Channa Punctatus (Bloch) in Response to Cadmium Exposure: An Immunohistochemical Study. Proc. Zool. Soc., 2012, 65 (1), 40–44. https://doi.org/10.1007/s12595-012-0027-2.
(165) Bettini, S.; Lazzari, M.; Franceschini, V. Quantitative Analysis of Crypt Cell Population during Postnatal Development of the Olfactory Organ of the Guppy, Poecilia Reticulata (Teleostei, Poecilidae), from Birth to Sexual Maturity. J. Exp. Biol., 2012, 215 (15), 2711–2715. https://doi.org/10.1242/jeb.069039.
(166) Bazaes, A.; Schmachtenberg, O. Odorant Tuning of Olfactory Crypt Cells from Juvenile and Adult Rainbow Trout. J. Exp. Biol., 2012, 215 (10), 1740–1748. https://doi.org/10.1242/jeb.067264.
(167) Waryani, B.; Dai, R.; Zhao, Y.; Zhang, C.; Abbasi, A. Surface Ultrastructure of the Olfactory Epithelium of Loach Fish, Triplophysa Dalaica (Kessler, 1876) (Cypriniformes: Balitoridae: Nemacheilinae). Ital. J. Zool., 2013, 80 (2), 195–203. https://doi.org/10.1080/11250003.2013.771711.
(168) Hansen, A.; Finger, T. Phyletic Distribution of Crypt-Type Olfactory Receptor Neurons in Fishes. Brain. Behav. Evol., 2000, 55 (2), 100–110.
(169) Balmer, C.; LaMantia, A.-S. Noses and Neurons: Induction, Morphogenesis, and Neuronal Differentiation in the Peripheral Olfactory Pathway. Dev. Dyn., 2005, 234 (3), 464–481. https://doi.org/10.1002/dvdy.20582.
(170) Datta, N.; Bandyopadhyay, S. Ultrastructure of Cell Types of the Olfactory Epithelium in a Catfish, Heteropneustes Fossilis (Bloch). J. Biosci., 1997, 22 (2), 233–245.
(171) Lara, M. Development of the Nasal Olfactory Organs in the Larvae, Settlement-Stages and Some Adults of 14 Species of Caribbean Reef Fishes (Labridae, Scaridae, Pomacentridae). Mar. Biol., 2008, 154 (1), 51–64. https://doi.org/10.1007/s00227-007-0899-2.
(172) Anderson, S.; Salinas, I.; Walker, S.; Gublin, Y.; Pether, S.; Kohn, Y.; Symonds, J. Early Development of New Zealand Hapuku Polyprion Oxygeneios Eggs and Larvae. J. Fish Biol., 2012, 80 (3), 555–571. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2011.03191.x.
Опубліковано
2022-05-10
Як цитувати
Титюк, О. В., Ульянов, В. О., & Степанюк, Я. В. (2022). Орган нюху: основні підходи до досліджень та проблеми порівняння в костистих риб. Acta Biologica Ukrainica, (1), 18-33. https://doi.org/10.26661/2410-0943-2021-1-02
Розділ
РОЗДІЛ І. ОГЛЯДОВІ СТАТТІ