Науковий журнал «Acta Biologica Ukrainica» є фаховим рецензованим виданням за спеціальністю 091 «Біологія» та 101 «Екологія».

Метою журналу є поширення біологічних знань; створення майданчику для обговорення ідей та результатів досліджень між вітчизняними та зарубіжними науковцями; розвиток міжсекторальної комунікації. Журнал публікує наукові матеріали з усього світу, при цьому першочергова увага приділяється проблемам регіонального та всеукраїнського рівня.

Видання публікує експериментальні та дослідницькі статті, оглядові статті, рецензії на наукові роботи та короткі повідомлення.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Проблематика: біоекологія; біоорганічна хімія; біохімія; генетика, фізіологія рослин та прикладна ботаніка; гідробіологія; зоологія; імунологія; іхтіологія та аквакультура; мікробіологія; паразитологія; фізіологія людини та тварин.

ISSN (Print) 2786-6270

ISSN (Online) 2786-6289

DOI: 10.26661

Рік заснування: 1998.

Рік реєстрації нової назви видання: 2021.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24765-14705Р від 25.03.2021 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі біологічних наук (091 – Біологія та 101 – Екологія).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

Збірник включений до міжнародної наукометричної бази “Index Copernicus”.

Картка збірника в базі “Index Copernicus”