Ефемерофіт Petunia ×atkinsiana (Sweet) D. Don ex W.H. Baxter (Solanaceae) в Україні

Ключові слова: адвентивні рослини, декоративні рослини, біогеографія, біотопи, гібриди.

Анотація

Петунія Аткінса, Petunia × atkinsiana (Sweet) D. Don ex W.H. Baxter (Petunia ×hybrida hort.) – це штучно виведений гібрид P. axillaris (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb. × P. integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. s.l., трав'яна однорічна або багаторічна рослина, до 60см заввишки, яку часто культивують на квітниках. Іноді P. × atkinsiana трапляється здичавіло. Вона належить до ефемерофітів, тобто до тих неаборигенних таксонів, які періодично заносяться у певну місцевість, але швидко зникають. Оскільки ефемерофіти як правило не спричиняють суттєвих економічних або екологічних проблем, то їх вивченню дослідники приділяють мало уваги. Метою цього дослідження було узагальнити відомості про випадки спонтанного зростання P. ×atkinsiana в Україні. Для збору хорологічних відомостей про спонтанне зростання P. ×atkinsiana проаналізовано літературні джерела та інтернет-ресурси (iNaturalist, UkrBin), опрацьовано матеріали Національного гербарію України (KW) та гербарію Інституту екології Карпат (LWKS), враховані результати власних польових досліджень у Полтавській області та в місті Києві. Карта випадків спонтанного зростання P. × atkinsiana в Україні створена за допомогою SimpleMappr. Узагальнивши наявні відомості, у статті показано що науковці та натуралісти-аматори спостерігали багато випадків спонтанного поширення P. ×atkinsiana по всій території України. Petunia × atkinsiana трапляється переважно поблизу місць її культивування: біля клумб, під парканами, біля будинків, у щілинах на тротуарах, зрідка – на смітниках та на узбіччях доріг, відмічені випадки спонтанного зростання цього виду на кладовищах і навіть на пам'ятках монументального мистецтва. Таким чином, P. ×atkinsiana досить часто росте поза культурою у синантропних біотопах. Стабільних популяцій P. ×atkinsiana не спостерігали. За походженням P. ×atkinsiana належить до ергазіофітів, за ступенем натуралізації – до ефемерофітів, за часом проникнення – до кенофітів.

Посилання

(1) Wijsman, H. J. W. On the interrelationships of certain species of Petunia. I. Taxonomic notes on the parental species of Petunia hybrida. Acta Bot. Neerl. 1982. 31(5/6), 477–490.
(2) Bombarely, A.; Moser, M.; Amrad, A.; Bao, M.; Bapaume, L.; Barry, C. S.; Bliek, M.; Boersma, M. R.; Borghi, L.; Bruggmann, R.; Bucher, M.; D'Agostino, N.; Davies, K.; Druege, U.; Dudareva, N.; Egea-Cortines, M.; Delledonne, M.; Fernandez-Pozo, N.; Franken, P.; Grandont, L.; Heslop-Harrison, J. S.; Hintzsche, J.; Johns, M.; Koes, R.; Lv, X.; Lyons, E.; Malla, D.; Martinoia, E.; Mattson, N. S.; Morel, P.; Mueller, L. A.; Muhlemann, J.; Nouri, E.; Passeri, V.; Pezzotti, M.; Qi, Q.; Reinhardt, D.; Rich, M.; Richert-Pöggeler, K. R.; Robbins, T. P.; Schatz, M. C.; Schranz, M. E.; Schuurink, R. C.; Schwarzacher, T.; Spelt, K.; Tang, H.; Urbanus, S. L.; Vandenbussche, M.; Vijverberg, K.; Villarino, G. H.; Warner, R. M.; Weiss, J.; Yue, Z.; Zethof, J.; Quattrocchio, F.; Sims, T. L.; Kuhlemeier, C. Insight into the evolution of the Solanaceae from the parental genomes of Petunia hybrid. Nature Plants. 2016. 2(16074), 1–9. https://doi.org/10.1038/nplants.2016.74
(3) Звягінцева, К. О. Аналіз флори залізниць міста Харкова. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Біологія. 2013. 17(1056), 37–46.
(4) Чурілов, А. М.; Якубенко, Б. Є. Адвентивні види в складі лісової рослинності півдня Київського Полісся. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. 6(48). https://nd.nubip.edu.ua/2014_6/11.pdf
(5) Коцун, Л. О.; Кузьмішина, І. І. Синантропізація флори Волинської області. Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 2016. 6(1), 416–427.
(6) Двірна, Т. Ергазіофіти адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (Україна): конспект та аналіз. Geo&Bio. 2019. 18, 21–36. https://doi.org/10.15407/gb1804
(7) Бурда, Р. І. Приховані ризики розповсюдження вселенців-ефемерофітів у аграрних біотопах України. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2017. 21, 23–27.
(8) Richardson, D. M.; Pyšek, P.; Rejmánek, M.; Barbour, M. G.; Panetta, F. D.; West, C. J. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distribution. 2000. 6(2), 93–107. https://doi.org/10.1046/j.1472-4642.2000.00083.x
(9) Протопопова, В. В.; Шевера М. В. Фітоінвазії. ІІ. Аналіз основних класифікацій, схем і моделей. Промышленная ботаника. 2012. 12, 88–95.
(10) Національний каталог біотопів України. Куземко, А. А.; Дідух, Я. П.; Онищенко, В. А.; Шеффер, Я., Ред.; ФОП Клименко Ю.Я.: Київ, 2018.
(11) Shorthouse, D. P. SimpleMappr, an online tool to produce publication-quality point maps. 2010. https://www.simplemappr.net (Accessed April 10, 2024).
(12) Сичак, Н. М.; Кагало, О. О. Доповнення до флори Львівської області (рівнинна частина). Наукові основи збереження біотичної різноманітності. 2010. 1/8(1), 173–196.
(13) Бойко, Г. В.; Коломійчук, В. П. Доповнення до флори північного узбережжя Азовського моря. Укр. бот. журн. 2015, 72(4), 340–343. https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.04.340
(14) Ольшанський, І. Г. Знахідки ×Sorbaronia fallax (C.K.Schneid.) C.K.Schneid. і Petunia ×atkinsiana (Sweet) D.Don ex W.H.Baxter в Україні в 2020-2022 роках. Знахідки чужорідних видів рослин та тварин в Україні. Серія: “Conservation Biology in Ukraine”. Вип. 29. Друк Арт: Чернівці. 2023. 347–348.
(15) Шиндер, О. І.; Дойко Н. М. Спонтанна флора Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (м. Біла Церква, Київська область). In Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions: Collective monograph; BaltijaPublishing: Riga, 2020, pp. 420–460. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-025-4-20
(16) Мельник, Р. П. Конспект адвентивної фракції урбанофлори Миколаєва. Чорноморськ. бот. журн. 2009. 5(2), 147–162.
(17) Anastasiu, P.; Negrean, G.; Samoilă, C.; Memedemin, D.; Cogălniceanu, D. A comparative analysis of alien plant species along the Romanian Black Sea coastal area. The role of harbours. Journal of Coastal Conservation. 2011. 15, 595–606. https://doi.org/10.1007/s11852-011-0149-0
(18) Urziceanu, M.; Camen-Comănescu, P.; Nagodă, E.; Raicu, M.; Sîrbu, I. M.; Anastasiu, P. Updated list of non-native ornamental plants in Romania. Contribuţii Botanice. 2020. 55, 59–82. https://doi.org/10.24193/Contrib.Bot.55.4
(19) Csiky, J.; Balogh, L.; Dancza, I.; Gyulai, F.; Jakab, G.; Király, G.; Lehoczky, É.; Mesterházy, A.; Pósa, P.; Wirth, T. Checklist of alien vascular plants of Hungary and their invasion biological characteristics. Acta Bot. Hung. 2023. 65(1-2), 53–72. https://doi.org/10.1556/034.65.2023.1-2.3
(20) Rigó, A. Additions to the Distribution atlas of vascular plants of Hungary. Studia botanica hungarica. 2019. 50(1), 185–224. https://doi.org/10.17110/StudBot.2019.50.1.185
(21) Medvecká, J.; Kliment, J.; Májeková, J.; Halada, Ľ.; Zaliberová, M.; Gojdičová, E.; Feráková, V.; Jarolímek, I. Inventory of the alien flora of Slovakia. Preslia. 2012. 84, 257–309.
(22) Rendeková, A.; Mičieta, K. Interesting and rare plant taxa and community in the ruderal flora and vegetation of Bratislava and Malacky. Acta Botanica Universitatis Comenianae. 2017. 52, 11–27.
(23) Nikel, A. Synanthropic flora of Nowy Sącz town (S Poland). A list of taxa. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. 2019. 26(1), 75–147. https://doi.org/10.35535/ffgp-2019-0006
(24) Бурда, Р. І.; Пашкевич, Н. А.; Блінкова, О. І.; Шупова, Т. В.; Стукалюк, С. В.; Іваненко, О. М.; Білушенко, А. А. Адаптивна стратегія популяцій адвентивних видів. Наукова думка: Київ, 2018.
(25) Сова, Т. В. Доповнення до адвентивної флори південного сходу України. Промышленная ботаника. 2004. 4, 237-240.
(26) COGEM. Update on unauthorised genetically modified garden petunia varieties. COGEM advice CGM/171213-01. 2017. https://cogem.net/en/publication/update-on-unauthorised-geneticallymodified-garden-petunia-varieties/
(27) Bashandy, H.; Teeri, T. H. Genetically engineered orange petunias on the market. Planta. 2017. 246(2), 277–280. https://doi.org/10.1007/s00425-017-2722-8
(28) Oud, J. S. N.; Schneiders, H.; Kool, A. J.; van Grinsven, M. Q. J. M. Breeding of transgenic orange Petunia hybrida varieties. Euphytica. 1995. 85, 403–409. https://doi.org/10.1007/BF00023973
Опубліковано
2024-06-03
Як цитувати
Ольшанський, І. Г. (2024). Ефемерофіт Petunia ×atkinsiana (Sweet) D. Don ex W.H. Baxter (Solanaceae) в Україні. Acta Biologica Ukrainica, (1), 21-29. https://doi.org/10.26661/2410-0943-2024-1-03
Розділ
СТАТТІ