ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В ОПОРНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

  • О. В. Матвієнко
Ключові слова: село, територіальна доступність повної загальної середньої освіти, опорний заклад освіти, учитель, інклюзивне навчання

Анотація

У статті зосереджується увага на проблемах кадрового забезпечення опорних закладів освіти в сільській місцевості, обґрунтовується необхідність внесення змін у зміст професійної підготовки майбутніх учителів, формування в них компетентностей, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності в опорних закладах освіти сільської місцевості, акцентовано на важливості ролі опорних закладів освіти в організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Зазначається, що одним з ключових напрямів удосконалення змісту професійної підготовки вчителів опорних закладів освіти наразі вбачається в запровадженні спеціальних нормативних курсів, спрямованих на формування у них додаткових компетентностей, які б визначали їхню здатність успішно здійснювати професійну діяльність за фахом в умовах сільської місцевості.

Посилання

1. Межирицький О. Я. Підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності в умовах сільської місцевості: дис…. канд. пед. наук: 13.00.05 / Луганський нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2003. 215 с.
2. Модель глобальної сільської школи – мережі. URL: https://pandia.ru/text/79/ 530/49126.php
3. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. С. 380.
4. Проект Концепції розвитку педагогічної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2017/12/29/
5. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання»: постанова Верховної Ради України від 7 червня 2012 року № 4949-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 19-20. С. 205.
6. Пуховська Л. П. Проблеми інтеграції педагогічної освіти України в загальноєвропейський освітній простір. Вісник Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. 1999. Вип. 3. С. 67–71.
7. Функціонування опорних шкіл за результатами опитування директорів опорних шкіл. Інститут освітньої аналітики, 2017. URL: iea.gov.ua/wp-content/ uploads/2017/12/1.pdf
8. Юрчук Л. Створення освітніх округів як засіб доступу до якісної освіти. Зб. наук. праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. № 2. С. 266–276.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Матвієнко, О. В. (2018). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В ОПОРНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 98-103. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1118