ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ

  • Т. С. Розумна
Ключові слова: лексична компетентність, інтерактивні методи, метод дискусій, професійна підготовка

Анотація

Зміст статті полягає в дослідженні формування лексичної компетентності майбутніх учителів англійської мови засобами інтерактивних методів. Розглянуто етапи формування лексичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, особливості використання інтерактивних методів, зокрема метод дискусій. Автор приділяє увагу особливостям використання методу дискусій у вивченні іноземної мови, етапам роботи над ним. Розглянуто поняття “активний слухач”, негативні та позитивні риси дискусії.

Посилання

1. Короткова И. П. Организационно-методические условия формирования лексической компетенции младших школьников в ходе изучения английского языка посредством фольклора. Проблемы профессиональной подготовки современного учителя иностранного языка: сб. материалов IX научн.-практ. конф. Москва: МГПИ, 2011. С. 149-152
2. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-е изд. Москва: Просвещение, 1991. 222 с.
3. Wajnryb R. “Active Listening”: An Effective Strategy in Language Learning. Creative Classroom Activities. 1993. P. 25–27.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Розумна, Т. С. (2018). ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 117-120. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1122