АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • В. С. Круглик
Ключові слова: методи навчання, професійна підготовка інженерів-програмістів, метод парного програмування,феноменографічне дослідження, метод побудови ментальних моделей

Анотація

У статті наведені результати аналізу досліджень зарубіжних вчених, присвячених проблемам фахової підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Підкреслюється важливість використання досвіду іноземних колег з метою удосконалення навчання у вітчизняних вишах. Особливу увагу приділено методу учнівства, стратегії когнітивного конфлікту і методу побудови ментальних моделей, методам феноменографічного дослідження, методу візуального моделювання програм, методиці навчання студентів програмуванню з використанням веб-орієнтованого середовища і методу виконання вправ із пропусками, методу парного програмування, методу програмного навчання, методу розвʼязання професійно-орієнтованих задач з використанням програмних засобів математичного призначення.

Посилання

1. Осадчий В. В., Шаров С. В. Сертифікація професійних знань і умінь студентів у сфері баз даних як необхідна умова подальшого успішного працевлаштування. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2015. № 46. С. 49-56.
2. Caspersen M. E. Educating novices in the skills of programming: dissertation for the PhDdegree. Aarhus, 2007. 311 p.
3. Ma L. Investigating and improving novice programmersʼ mental models of programming concepts: thesis for the degree of doctor of philosoph. Glasgow, 2007. 208 p.
4. Eckerdal A. Novice Programming Studentsʼ Learning of Concepts and Practise: dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. Uppsala, 2009. 76 p. http://www.divaportal. org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A173221&dswid=-6013.
5. Sorva J. Visual Program Simulation in Introductory Programming Education: Doctoral dissertation for the degree of Doctor of Science in Technology. Aalto, 2012. 422 p.http://lib.tkk.fi/Diss/2012/isbn9789526046266/isbn9789526046266.pdf.
6. Truong N. A web-based programming environment for novice programmers: dissertation for the degree of doctor of philosophy. Queensland, 2007.286 p. http://eprints.qut.edu.au/16471/1/Nghi_Truong_Thesis.pdf.
7. Teague D. Pedagogy of introductory computer programming: a people-first approach: thesis for the degree of master of information technology (research) Queensland, 2011. 129 p.http://eprints.qut.edu.au/46255/1/Donna_Teague_Thesis.pdf. 8. Персианов В. В. Теория и практика обучения прикладной информатике в педагогических вузах на моделях социально-экономических систем: дис. ... доктора пед. наук. Тула, 1997. 311 с.
9. Дубенецкая Е. Р. Теоретико-методические подходы к обучению техников- программистов применению математических методов в профессиональной деятельности: Автореф. дис. Москва, 2014. 19 с.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Круглик, В. С. (2017). АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 111-117. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1140