ІМПРОВІЗАЦІЯ В РІЗНИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВИХОВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА

  • Т. Д. Петрик
Ключові слова: музика, фольклор, композитор, академічна музика, джаз, жанр, виконавча майстерність, пластика, дунканівська техніка, контактна імпровізація, поет-імпровізатор

Анотація

У статті розглядаються особливості розвитку імпровізації у різних видах мистецтв, зокрема у музичному, хореографічному та поетичному, що становлять єдине ціле в синтетичному мистецтві театру.

Посилання

1. Дункан А. Моя жизнь: биографии, беллетристика. Москва: Гелиос, 2017. 352 c.
2. Артоболевский Г. Очерки по художественному чтению. Москва: Учпедгиз, 1959. 268 с.
3. Буяльський Б. А. Поезія усного слова. Київ: Просвіта, 1998. 150 с.
4. Василько B. C. Про перевтілення в мистецтві актора. Київ: Наукова думка, 1976. 230 с.
5. Гончаренко Ю. В. Творча та педагогічна спадщина А. Дункан у сучасній системі хореографічного виховання школярів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Київ, 2005. Вип. 8. С. 346–349.
6. Мокульский С. История западноевропейского театра. Античный театр. Средневековый театр. Театр эпохи Возрождения: пособ. для театральных вузов, училищ и студий. Москва: Худож. лит-ра, 1936. 600 с.
7. Смолина К. А. 100 великих театров. Москва: Вече, 2001. 480 с.
8. Чехов М. А. О технике актёра: учеб. пособ. Москва: ВТО Артист. Режиссёр. Театр, 2003. 490 с.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Петрик, Т. Д. (2017). ІМПРОВІЗАЦІЯ В РІЗНИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВИХОВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 11-17. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1147