МОНІТОРИНГ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ РІВНЕМ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ

  • О. М. Комар
  • С. Є. Головчанська
  • Н. М. Кізлова
  • І. С. Пірвердієва
Ключові слова: якість освіти, студенти вишу, задоволеність

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність проведення моніторингу серед студентів щодо визначення рівня їхної задоволеності якістю освітніх послуг у виші. Акцентується увага на стресових чинниках, які найбільш впливають на студентів, а саме: значний обсяг навчального матеріалу і нефізіологічний графік занять протягом дня і тижня, зберігаючи навчання як пріоритет для оволодіння майстерністю в обраній професії.

Посилання

1. Загричук Г. Я., Марценюк В. П. Концептуальні підходи щодо покращення якості підготовки фахівців. Медична освіта. 2012. № 4. С. 44-47.
2. Поличенко Ю. В., Передерій В. Г., Волосовець О. П. Медична освіта у світі та в Україні. Київ: Книга плюс, 2005. 384 с.
3. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Київ: Ленвіт, 2006. 35 с.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Комар, О. М., Головчанська, С. Є., Кізлова, Н. М., & Пірвердієва, І. С. (2017). МОНІТОРИНГ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ РІВНЕМ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 65-70. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1156