КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПРИНЦИПІВ

  • К. М. Ружин
Ключові слова: інтегрований і диференційований принципи, психолінгвістичні механізми, рецептивні і репродуктивні види мовленнєвої діяльності, комунікативна компетенція

Анотація

Стаття присвячена аналізу методичних принципів у контексті реалізації комплексного підходу до формування комунікативної компетенції як основної мети навчання іноземної мови в навчальних закладах. У дослідженні розглядається взаємодія провідних принципів навчання іноземної мови – принципів інтеграції і диференційованості з позиції узагальнення спільногой відмінного у їх функціонуванні при формуванні видів мовленнєвої діяльності за критерієм їх поділу на репродуктивні і рецептивні.

Посилання

1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.
2. Азимов Э. Г., Щукин А. И. Новый словарь методических терминов (теория и практика обучения языкам). Москва: Икар, 2009. 448 с.
3. Ружин К. М. Психолінгвістичні передумови взаємопов’язаного підходу до формування рецептивних видів іншомовленнєвої діяльності. Вісник Запорізького національного університету. 2014. №2. С. 91–102.
4. Демьяненко М. Я. Основы общей методики обучения иностранным языкам. Теоретический курс. Киев: Вища школа, 1976. 281 с.
5. Бігіч О. Б. Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні. Київ: КНЛУ, 2012. №2. С. 19–30.
6. Кулиш Л. Ю. Психологические аспекты восприятия речи. Киев: Вища школа, 1999. 233 с.
7. Борецька Г.Є. Методика формування іншомовної компетенції у читанні. Київ: КНЛУ, 2012. №3. С.18–27.
8. Мильруд Р. К. Методика обучения иноязычной письменной речи. Москва: Просвещение, 1997. №2. С. 5–10.
9. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. Воронеж: МОДЕК, 2001. 432 c.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Ружин, К. М. (2017). КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО І ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПРИНЦИПІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 70-77. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1157