НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

  • І. О. Фрига
Ключові слова: освіта дорослих, форми освіти дорослих, формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, доросла людина, неперервна освіта, дорослий, андрагогіка

Анотація

Стаття присвячена проблемам розвитку неформальної освіти як важливої складової системи освіти дорослих. Запропоновано визначення поняття «неформальна освіта дорослих». Висвітлено значення неформальної освіти дорослих як основоположного поняття освіти впродовж життя. Виокремлено ознаки та завдання неформальної освіти; виділено загальні характеристики неформального навчання. Розглянуто структуру освіти дорослих в сучасній Україні. Охарактеризовано форми освіти дорослих: формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта та наведено їх характеристику.

Посилання

1. Бычкова Н. И. Социальное обучение взрослых в условиях неформального образования: дисс. … доктора пед. наук: 13.00.01 / Пятигорск, 2004. 322 с.
2. Жукова Л. В. Неформальное образование: социально-философский анализ (на примере США): автореф. дисс. … канд. социол. наук: 09.00.11 / Ростов-на-Дону, 1994. 22 с.
3. Змеев С. И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых. Москва: ПЕР СЭ, 2003. 208 с.
4. Змеев С. И. Образование взрослых в России и в мире. Педагогика. 1999. № 6. С. 106–108.
5. Мартіросян О. І. Перспективи розвитку освіти дорослих у контексті Європейської інтеграції. Благодійний фонд ім. А. С. Макаренка. Педагогічний процес: теорія і практика. Київ, 2007. Вип. 4. С. 78–84.
6. Маслова В. Основы андрагогики. Терминологический словарь-справочник. Мариуполь, 2004. 19 с.
7. Олійник В. В. Освіта впродовж життя: як і чому вчити дорослих? Академія педагогічних наук України. 2007. http://www.apsu.org.ua/ua/information/press/956784.
8. Онушкин В. Г., Огарев Е. И. Образование взрослых: междисциплин. словарь терминологии. Санкт-Петербург – Воронеж, 1995. 231 с.
9. Рекомендації Асамблеї Ради Європи 1437. 2000. Про неформальну освіту. http/coe.kiev.ua/ bul/ bul9/text30htm.
10. Сігаєва Л. Є. Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. Київ: ЕКМО, 2009. 44 с.
11. Сігаєва Л. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні у другій половині ХХ ст. Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського: зб. наук. пр. Серія: Педагогічні науки. Миколаїв: МНУ В. О. Сухомлинського, 2011. Вип. 133. С. 97– 101.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Фрига, І. О. (2017). НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 77-83. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1158