МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • І. Л. Бузенко
Ключові слова: екологічна компетентність, валеологічна компетентність, підготовка майбутнього вчителя, методика, формування

Анотація

У статті аналізується авторська поетапна методика формування еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя. Розглядаються чотири етапи (спонукально-підготовчий, теоретико-накопичувальний, творчо-практичний, оцінювально-результативний). На спонукально-підготовчому етапі основну увагу приділено зміцненню позитивної мотивації майбутніх учителів початкової школи до здійснення діяльності еколого-валеологічного спрямування. На теоретико-накопичувальному етапі формувалася системи еколого- валеологічних знань майбутніх учителів початкової школи. На творчо-практичному етапі розвивали практичну готовність майбутніх учителів початкової школи до еколого-валеологічної діяльності. На оцінювально-результативному етапі – важливі для еколого-валеологічної діяльності професійні й особистісні якості.

Посилання

1. Зуев П.В. Развитие эколого-валеологической компетенции на основе проектно- исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения естествознанию. http://journals.uspu.ru/attachments/article/754/Педагогическое%20образование%20в%20Р оссии_8_2014_ст.%2042.pdf
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Бузенко, І. Л. (2017). МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 84-91. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1159