ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • А. В. Віндюк
Ключові слова: майбутній фахівець з туризмознавства, професійна підготовка, практико-орієнтоване навчання, туризм, зміст професійної підготовки

Анотація

У статті проаналізовано теоретичне та нормативно-законодавче підґрунтя практико-орієнтованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти. На основі опрацювання наукових, педагогічних робіт з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності досліджуваних фахівців визначено мету, завдання, охарактеризовано специфіку практико-орієнтованого навчання майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти. Викладено особливості реалізації практико-орієнтованого змісту освітнього процесу майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти.

Посилання

1. Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско- методологического анализа. Педагогика. 2005. №4. С. 18–27.
2. Вербицкий А.А. Активные методы обучение в высшей школе: контекстный поход. Москва: Высшая школа, 1991. 204 с.
3. Пархоменко Є.В. Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України. Економіка і держава. Київ, 2011. № 7. С. 135–137.
4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 16.04.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.10.2017).
5. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Указ Президента України від 25.06.2013. № 344/2013 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 22.11.2017).
6. Степанець Н. П. Професійні компетенції фахівців для сфери туризму. Географія та туризм. 2013. Вип. 24. С. 131-137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2013_24_20 (дата звернення: 13.10.2017).
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Віндюк, А. В. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 98-103. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1161