ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

  • О. Є. Грибанова
Ключові слова: інтерактивні технології, інтерактивні методи, студенти коледжів

Анотація

У статті розкривається сутність технологій інтерактивного навчання. Обґрунтовано необхідність застосування інтерактивних методів під час професійної підготовки студентів коледжів. Виокремлено основні інтерактивні методи, що застосовуються під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Проаналізовано специфічні особливості окремих методів.

Посилання

1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход. Москва: Высшая школа, 1991. 207 с.
2. Дискусія. Етика ділового спілкування: підручник. URL: http://pidruchniki.com/12811121/menedzhment/diskusiya (дата звернення: 05.09.2016).
3. Комар О. А. Інтерактивні технології у ВНЗ. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/375/1/interaktuvni_tehn_VNZ.pdf. (дата звернення: 17.02.2017).
4. Педагогіка вищої школи / упор. М. Фіцула. Київ: Академвидав, 2006. URL: http://pidruchniki.com/70141/pedagogika/metodi_zasobi_navchannya_vischomu_navchalnom u_zakladi (дата звернення: 26.10.2016).
5. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ: АПН, 2002. 135 с.
6. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ: А.С.К., 2004. 192 с.
7. Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII/ URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1434870000112510 (дата звернення: 20.03.2016).
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи». Офіційний вісник України. 2009. № 47. С. 533.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Грибанова, О. Є. (2017). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 113-117. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1164