ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • А. В. Шишко
  • Г. А. Луканська
Ключові слова: компетенція, перекладацька компетенція, інноваційні технології, ТМ-технології, МТ-технології, інтеграція, комунікація, індекс якості перекладу

Анотація

У статті проводиться аналіз застосування нових інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх перекладачів. Автор приділяє увагу дослідженню процесу формування перекладацької компетенції в аспекті використання новітніх інформаційних технологій. Зокрема, розглядаються особливості сучасних програмних засобів та їх можливості для правильної організації перекладацького процесу. Окрема увага зосереджена на сучасних комп’ютерних технологіях, які сприяють підвищенню якості перекладу, а саме: ТМ - та МТ-технологіях. За результатами проведеного дослідження запропоновано формулу розрахування індексу якості перекладу.

Посилання

1. Блехман М. Машинный перевод: состояние и тенденции. Харьков: Компьютеры + программы, 2007. 136 с.
2. Говорун М. Машинный перевод в ХХ веке. Москва: Мир Internet, 2005. 126 с.
3. Грязнухіна Т. О. Паралельні корпуси текстів і машинний переклад: наук. доп. / Інститут мовознавства імені О.О. Потебні. Київ, 2006. 71 с. (Серія «Мовознавство»).
4. Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информационных технологий в учебном процессе. Москва: Наука, 2006. 48 с.
5. Жомин М. С. Современные технологии перевода: от кустарного бизнеса к поточному производству. Тамбов: Юком, 2015. 163 с.
6. Іванов В., Мелещенко О. К. Сучасні комп’ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування. Київ: Ленвіт, 2006. 146 с.
7. Освітні технології: навч. - метод. посіб. / за заг. ред. О. М. Пєхоти. Київ: А.С.К., 2005. 255 с.
8. Пилипенко О. Персональное бюро переводов: Сравнительный тест языковых интерпретаторов. Київ: CHIP, 2010. 63 с.
9. Яненко Л. П. Комп’ютерні технології формування іншомовної комунікативної компетенції: наук. доп. / Міжнародний форум «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції». Київ: Ленвіт, 2015. 259 с.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Шишко, А. В., & Луканська, Г. А. (2017). ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 148-152. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1170