THE ESSENCE OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY TO PROTECT THE RIGHTS OF THE CHILD

  • V.O. Hurich

Abstract

THE ESSENCE OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY TO PROTECT THE RIGHTS OF THE CHILD

References

1. Звєрєва І.Д. Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності з дітьми та молоддю в Україні: Автореф. дис. док. пед. наук. – К., 1998. – 24 c.
2. Социальная педагогика: Курс лекций/ Под общ. ред. М.А.Галагузовой. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 416 c.
3. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – К.: ВіАН, 1996. – 352 c.
4. Розов В.І. Психологічний аналіз адаптивності в екстремальних умовах : Автореф. дис. канд. псих. наук/ Інститут психології. – К., 1993. – 20 c.
5. Березин Ф.Б. Психологическая и психофизиологическая адаптация человека.–Л.: Наука, 1988. – 270 c.
Published
2002-07-09
How to Cite
Hurich, V. (2002). THE ESSENCE OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY TO PROTECT THE RIGHTS OF THE CHILD. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 29-34. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1628