TECHNOLOGIES OF PUPILS’ PREVENTIVE UPBRINGING

  • V. M. Prykhodko
Keywords: the preventive upbringing, the technologies, the preventive activity, future pedagogs

Abstract

Different technologies of pupils’ preventive upbringing are exacting. The attention is emphasized on the technology future pedagogs preventive activity is emphasized. The components of influence are determined.

References

1. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 512.
2. Беличева С.А.Основы превентивной психологии. – М: Редакционно-изд. Центр Консорциума «Социальное здоровье России», 1993. – 199 с.
3. Заверико Н.В. Рівний-рівному: Технологія модульного навчання волонтерів-підлітків. – Запоріжжя, 2001. – 40 с.
4. Концепція превентивного виховання дітей та молоді. Затверджено Президією АПН України 25.02.98 р. Протокол №1-7/3-21 //Учитель. - №1-3. – 2000. – с.6-11.
5. Оржеховська В.М., Пилипенко О.І., Андрущак Л.І. Концепція освіти “рівний-рівному” щодо здорового способу життя серед молоді України. – К., 2001. – 21 с.
6. Степанов С.Ю. Организация развивающего проблемно-рефлексивного полилога в процессе группового творчества // Творчество и педагогика. – М.: ИФАН, 1988. – Т.IV. – С. 125-128.
7. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія /С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк та ін. За ред. С.О. Сисоєвої. - К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.
Published
2005-06-06
How to Cite
Prykhodko, V. M. (2005). TECHNOLOGIES OF PUPILS’ PREVENTIVE UPBRINGING. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 85-90. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1677