УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ У ВИХОВАННІ МОЛОДІ

  • М.М. Чепіль
Ключові слова: українська національна ідея, національне виховання, державотворча молодь

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття "українська національна ідея". Зроблено висновок, що метою національного виховання є плекання державотворчої молоді з високою національною свідомістю. Головним чинником формування національної свідомості має бути національна школа, яка змістом і формами роботи відповідає національно-культурним потребам України. Сучасна школа мусить пробудити в кожного громадянииа України відповідальність за повноцінність свого життя, відповідальність за цілу Україну, державу. Кожен урок і позакласний захід мають бути пронизані державницькою ідеологією, гуманністю, співчуттям як національними цінностями.

Посилання

1. Галущинський М. Національне виховання. - Львів, 1920. – 32 с.
2. Євшан М. Національне виховання (Гадки і мрії) // Життя і мистецтво. - 1920. - Ч.2.- С. 38-41.
3. Магаляс С. Поради для освітників: Форми і методи освітньої праці. - Львів: Накл. Т-ва "Просвіта", 1933. - 96 с.
4. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Відп. ред. Ю. Римаренко. - К.: Довіра: Генеза, 1996.-942с.
5. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу (Репринтне відтворення 1918 р.) - К.: Довіра, 1992. - 141 с.
6. Перший український педагогічний конгрес, 1935. - Львів: Накл. Т-ва "Рідна Школа", 1938. -252с.
7. Франко І. Одвертий лист до галицької молоді // Зібрання творів: У 50 т. - К.: Наукова думка, 1986. - Т. 45. - С. 401 - 409.
8. Черненко А.М Українська національна ідея. - Дніпроптровськ: ДДУ, 1994.- 144 с.
9. Целевич В. Нарід, нація, держава. - Вінниця: СМК "Наш час", 1934. - 112 с.
Опубліковано
2005-06-06
Як цитувати
Чепіль, М. (2005). УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ У ВИХОВАННІ МОЛОДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 111-116. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1681