GENDER IN SCIENCE

  • N.I. Prikhodko
Keywords: gender, social roles, specialist, education

Abstract

The definition “gender” is analised in different aspects, the contents of gender approach in education is viewed. The author gave the conclusion that there is a necessity to depict gender pedagogics as a certain, self dependant sphere in scientific researches, the subject of nhich must be gender and social roles.

References

1. Гендерні аспекти державної служби: Монографія / За ред. Б. Кравченка. - К.: Основи, 2002. - 335с.
2. Главнік О. Він і вона. гендерний аспект // Шкільний світ. – №4 (121): - 2001. – С. 3.
3. Грицяк Н.В., Гущенко В.О., Протасова Н.Г. Проблеми ефективності підвищення кваліфікації керівних кадрів / За заг. ред. І.В. Розпутенка - К.: К.І.С., 2003. - 224с.
4. Жіночі ситуації в Україні. Жінка в історії та сьогодні /За ред. Л.О. Смоляр - Одеса: Астро Принт, 1999. - 91с.
5. Зязюн І.А. Освіта і вчитель у контексті українського державотворення. Матеріали до доповіді на загальних зборах АПН України 15-16 грудня 1998р. - К., 1998.-33с.
6. Курінчук Л. Школа і здоров'я // Шкільний світ - №4(121). - 2001.-С.2.
7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посібник. - Харків, 1997. - 338с.
8. Тисова Т. Гендер крізь призму буденності (жіночий аспект) //Соціальна політика і соціальна робота. - №3-4 (11-12), 1999. - С. 154-160.
Published
2005-06-15
How to Cite
Prikhodko, N. (2005). GENDER IN SCIENCE. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (2), 89-93. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1699