ДО ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВИ ФІЗИКИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

  • Н.І. Тихонська
Ключові слова: мова фізики, розумові процеси

Анотація

У статті подана загальна характеристика дисертаційного дослідження, присвяченого детальній розробці методики навчання мови фізики учнів середньої загальноосвітньої школи.

Посилання

1. Бугайов О. Концепція фізичної освіти у 12-річній загальноосвітній школі // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 6. – С. 6-13.
2. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – М.: Смысл, 1998. – 685 с.
3. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. - Т. II.: Мышление и интеллект. –Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1976. – 342 с.
4. Выготский Л.С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с.
5. Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. – М.: Книжный дом „университет”, 2000. – 336 с.
6. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України. –№ 5 (500), 20 січня 2004. – С. 1-13.
7. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т.– М.: Педагогика, 1983. – Т.1. – 392 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000. – 712 с.
9. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений – М.: Академия, 2001. – 288 с.
Опубліковано
2005-06-15
Як цитувати
Тихонська, Н. (2005). ДО ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВИ ФІЗИКИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 103-108. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1702