АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  • Ю.О. Бардашевська
Ключові слова: аксіологія, дозвіллєва діяльність, підготовка майбутнього вчителя, вміння, навички

Анотація

У статті розглядається проблема озброєння майбутніх учителів комплексом знань, умінь та навичок організації дозвіллєвої діяльності старшокласників на основі аксіологічного підходу.

Посилання

1. Сластенин В.А., Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
2. Пича В. М. Ваше свободное время. – К.: Политиздат Украины, 1988. – 207 с.
3. Воловик А.Ф. Введение в интерес. – М.: Советская Россия, 1983. – 245 с.
4. Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля: Підручник. – Харків: ХДАК, 1999. – 332с.
5. Современный словарь по педагогике / Сост. Е.С. Рапацевич – Мн.: Современное слово,2001. – 928 с.
Опубліковано
2006-08-28
Як цитувати
Бардашевська, Ю. (2006). АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 13-20. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1707