ТРАДИЦІЇ СЕЛИЩА ТА ШКОЛИ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

  • С.О. Омельченко
Ключові слова: здоровий спосіб життя, традиції, системоутворюючий компонент

Анотація

У статті доведено необхідність створення сисемоутворюючого компоненту формування здорового способу життя. На думку автора, таким компонентом мають стати традиції селища та школи в оздоровчому просторі певного реґіону.

Посилання

1. Основи національного виховання: Концептуальні положення. Кузь В.Г. , Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. / За заг. ред. В.Г. Кузя. – К.: Інформ.-вид. центр. „Київ”, 1993. – Ч.1. – 152 с.
2. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій. Підручник для студентів / Під ред. О. Вишневського – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с.
3. Євтухова Т.А., Омельченко С.О. Дорога до Бога // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. – Вип. ХІХ. – Слов’янськ, 2003. – С. 234-239.
4. Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність – це здоров’я молодого покоління: Навч.-метод.посібн. – Вид. 2–е, доп. – Тернопіль, 2005. – 216 с.
5. Щербань П. Національне виховання в сім’ї. – К.: Культурол. ПП „Боривітер”, 2000. – 260 с.
6. Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад. А. Кузьмінський, В. Омеляненко. – К.: Знання Прес, 2003. – 134 с.
7. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для пед. вузов/ Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Изд. центр „Акалемия”, 1999. – 347 с.
Опубліковано
2006-08-28
Як цитувати
Омельченко, С. (2006). ТРАДИЦІЇ СЕЛИЩА ТА ШКОЛИ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 121-129. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1722