МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

  • Т.М. Попова
Ключові слова: моральність, культура, культурологічний підхід, наука, навчання фізики

Анотація

У статті розглядається проблема морального виховання при введенні культурологічних знань у навчальний процес із фізики з метою розвитку освіченого, інтелектуального, творчого фахівця, який має моральну свідомість і високі моральні якості. Розглядаються моральність, культура, культурологія і наука з точки зору філософії і методики навчання фізики.

Посилання

1. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.
2. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна і мистецька: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
3. Спиркин А.Г. Основы философии: Учеб. пособие для вузов. – М. Политиздат, 1988. – 592 с.
4. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М.: Книга, 1991. – 574 с.
5. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.
6. Словарь иностранных слов / Под ред. И.В.Лехина, Ф.Н.Петрова. - М.: Гос. изд-во иностр. и национальных словарей, 1955. – 856 с.
7. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
8. Философия культуры. Становление и развитие / Под ред. М.С. Кагана, Ю.В. Петрова, В.В. Прозерского, Э.П. Юровской. - СПб.: Лань, 1998. – 448 с.
9. Психология и культура /Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер, 2003. – 718 с.
10. Культурология. История мировой культуры: Учеб. пособие для вузов / А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, Н.С. Кривцова и др.; Под ред. проф. А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ. – 1995. – 224 с.
11. Сахаров А.Д. Мир, прогресс, права человека: Статьи и выступления. - Л.: Сов. писатель. - 1990. - 128 с.
Опубліковано
2006-08-28
Як цитувати
Попова, Т. (2006). МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 145-151. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1725