МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • С.П. Семенець
Ключові слова: система розвивальної освіти, навчальна (навчально-професійна) діяльність, методи навчання

Анотація

У контексті концепції розвивальної освіти конкретизується поняття „методу навчання”, обґрунтовується дидактична основа класифікації, аналізується визначена система методів навчання.

Посилання

1. Семенець С.П. Система розвивального навчання: ретроспективний аналіз // Вісник ЖДУ. – 2005. – № 24. – С. 121-124.
2. Семенець С.П. Система розвивального навчання в контексті сучасної концепції розвитку освіти // Вісник ЖДУ. – 2006. – № 25. – С. 65-68.
3. Семенець С.П. Аналіз методологічних основ системи розвивального навчання //Вісник Черкаського університету. – 2005. – № 70. – С. 127-132.
4. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Высшая школа, 1990. – 575 с.
5. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник /С.У. Гончаренко, П.М. Олійник, В.К. Федорченко та ін./ За ред. С.У. Гончаренка, П.М. Олійника. – К.: Вища шк., 2003. – 323 с.
6. Моторіна В.Г. Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Харків, 2005. – 45 с.
7. Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике. – К.: Рад. школа, 1983. – 192 с.
8. Лазарев В.С. К рефлексии психологической теории мышления //Вопросы психологии. – 2005. – № 4. – С. 41-51.
9. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов). – М.: Педагогика, 1972. – 424 с.
Опубліковано
2006-08-28
Як цитувати
Семенець, С. (2006). МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 178-184. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1730