УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ

  • Н.М. Байдацька “Європейський університет”
Ключові слова: педагогічні умови, якість, моніторинг

Анотація

У статті обґрунтовуються педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень студентів.

Посилання

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под. ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
3. Информатизация общего среднего образования: научно- методическое пособие / Под. ред. Д.Ш. Матроса. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 384 с.
4. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256 с.
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
6. Сиротинко Г.О. Шляхи оновлення освіти: Науково-методичний аспект. Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2003. – 96 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Байдацька, Н. (2007). УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 23-27. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1791