РОЛЬ І МІСЦЕ ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВИХ МЕТОДІВ У ДИДАКТИЦІ ФІЗИКИ

  • П.В. Бєльчев Мелітопольський державний педагогічний університет
Ключові слова: дидактика фізики, методи науки, методологія, фізична освіта

Анотація

У статті викладені концептуальні положення методології дидактики фізики, застосування наукових методів у процесі навчання фізики.

Посилання

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
2. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. – Х.: Прапор, 2005. – 640 с.
3. Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. – К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. – 600 с.
4. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К.: Центр «Магістр-S» Творчої спілки вчителів України, 1996. – 256 с.
5. Мещеряков Б.Г. Мировоззрение личности // Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 672 с.
6. Ефименко В.Ф. Методологические вопросы школьного курса физики. – М.: Педагогика, 1976. – 224 с.
7. Усова А.В., Завьялов В.В. Воспитание учащихся в процессе обучения физике. – М.: Просвещение, 1984. – 143 с.
8. Бондар В.І. Дидактика. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
9. Гончаренко С. Наука і навчальний предмет // Наукові записки. – Вип. 66. – Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2006. – Ч. І. – 242 с.
10. Хуторской А.В. Современная дидактика. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.
11. Павленко А.І., Бєльчев П.В. Інтерпретація методів наукового теоретичного пізнання в дидактиці фізики // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – Чернігів: ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. – 1998. – С. 125-126.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Бєльчев, П. (2007). РОЛЬ І МІСЦЕ ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВИХ МЕТОДІВ У ДИДАКТИЦІ ФІЗИКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 34-39. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1793