ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ІЗ ЗВИЧАЄВИМ ОДЯГОМ УКРАЇНЦІВ НА УРОКАХ УКРАЇНОЗНАВСТВА (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО “БУРЛАЧКА”)

  • С.І. Ковпік Криворізький державний педагогічний університет
Ключові слова: звичаєвий одяг, характер, українознавство

Анотація

У статті розглядаються особливості використання звичаєвого одягу українців під час вивчення повісті І. Нечуя-Левицького “Бурлачка” на уроках українознавства. Особлива увага звертається на роль звичаєвого одягу в розкритті характеру та поведінки персонажів повісті.

Посилання

1. Васіна О. Літопис Українського одягу. – К.: Юніверс, 2002.
2. Кожолянко Я. Буковинський традиційний одяг. – Чернівці: ЧДПУ, 1994.
3. Козлов А, Козлов Р. Літературознавчі дослідження в школі. – Кривий Ріг: КДПУ, 2002. – 28 с.
4. Коровицький О., Тканко З. Моделювання костюма в Україні ХХ століття. – Львов: Світ, 2000.
5. Матейко К. Український народний одяг: Етнографічний словник. – К.: Либідь, 1996. – 196 с.
6. Матейко К. Український народний одяг. – К.: Либідь, 1997.
7. Назви одягу та взуття Правобережного Полісся / Під ред. Н.Никончука. – Житомир: ЖДПУ, 1995.
8. Нечуй-Левицький І. Твори: У 2 т. – Т. 2.: Повісті та оповідання. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 6-153.
9. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. – К.: Знання, 1996.
10. Український народний одяг ХVІ – на початку ХІХст. в акварелях Ю. Глоговського / Автор та упорядник: Д. Крававич, Г. Стельмащук. – К., 1998.
11. Українське народознавство: Навч. посібник / За ред. С.П. Павлюка. – К.: Знання, 2004. – 570 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Ковпік, С. (2007). ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ІЗ ЗВИЧАЄВИМ ОДЯГОМ УКРАЇНЦІВ НА УРОКАХ УКРАЇНОЗНАВСТВА (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО “БУРЛАЧКА”). Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 81-88. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1799