МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

  • Г.В. Марченко Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Ключові слова: якість освіти, моніторинг якості освіти, система педагогічної освіти

Анотація

У пропонованій статті аналізуються теоретичні підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до організації моніторингових досліджень якості системи педагогічної освіти.

Посилання

1. Кремень В.Г. Через модернізацію освіти до оновлення і згуртування нації // Освіта Донбасу. – 2001. – № 1 (87). – С. 8-11.
2. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи/ За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: К.І.С, 2004. – 128 с.
3. Левитан К.М. Основы педагогической деонтологии. – М.: Просвещение, 1994. – 247 с.
4. Мареев В.И. Теоретические основы исследовательской деятельности преподавателей педагогического вуза: Дис….докт. пед. наук. (13.00.01). – Ростов н/Дону, 1999. – 294 с.
5. Введение в педагогическую культуру: Учеб. пособие / Под ред. Е.В. Бондаревской. – Ростов-н/Д.: РГПУ, 1995. – 172 с.
6. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. – М.: Академия, 2002. – 208 с.
7. Исаева Т.Е. Педагогическая культура преподавателя как условие и показатель качества учебного процесса в высшей школе (сравнительный анализ отечественного и мирового образовательного процесса): Монография. – Ростов-н/Д.: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2003. – 312 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Марченко, Г. (2007). МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 125-130. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1803