ПРОФЕСІЙНА САМОСВІДОМІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

  • Т.Б. Нісельбаум Запорізький національний університет
Ключові слова: самосвідомість, професійна самосвідомість,професійне самопізнання, самовідношення, самооцінка, саморегулювання

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність розвитку професійної самосвідомості майбутніх менеджерів; проаналізовано зміст, сутність та структуру понять “самосвідомість”, “професійна самосвідомість”. Також розглянуто складові професійної самосвідомості – професійне самопізнання, самовідношення, самооцінка, саморегулювання; показано зв’язок процесу формування професійної самосвідомості з процесом професійного становлення особистості.

Посилання

1. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат, 1972. – 303 с.
2. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис – М.: Прогресс, 1996. – 187 с.
3. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.
4. Чепелєва Н.В. Формування професійної компетентності психолога // Актуальні проблеми психології: Наукові записки інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: Ніка – Центр, 1999. – Вип.. 19. – 286 с.
5. Реан А.О., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: Уч. для вузов. – СПб.: Питер, 2000. – 289 с.
6. Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. – М.: Мысль, 1984. – 140 с.
7. Становських З. Актуальні проблеми професійного становлення особистості майбутніх практичних психологів // Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конференції 16-17 травня “Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у ВУЗах” / За ред. С.Д. Максименка. – К. – Тернопіль: Ніка-Центр, 2002. – С. 49-52.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Нісельбаум, Т. (2007). ПРОФЕСІЙНА САМОСВІДОМІСТЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 136-141. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1805