СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У НІМЕЧЧИНІ

  • О.Ю. Пришляк Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
Ключові слова: соціальний педагог, професійна соціально-педагогічна діяльність, напрями, сфери професійної соціально-педагогічної діяльності, тенденції розвитку професійної соціально-педагогічної діяльності

Анотація

У статті охарактеризовано основні напрями і сфери професійної діяльності соціальних педагогів у Німеччині. На основі аналізу зарубіжного досвіду розкрито можливі шляхи розширення сфер і напрямків соціально-педагогічної діяльності в Україні.

Посилання

1. Schilling Johannes. Soziale Arbeit. Geschichte, Theorie, Profession. – Stuttgart. – 2005. – № 2. – Überarbeitete Auflage. – 312 s.
2. Василькова Ю. В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и коледжей. – М.: Академия, 1999. – 440 с.
3. Lauermann Karin.: Sozialpädagogische Berufsbildung. Genese – Gegenwart – Zukunftsperspektiven. – Innsbruck, 2004. –137 s.
4. Wikipedia. Sozialpädagogik. Ihr Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. – Berlin, 2006. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 13.10.2006: . – Загол. з екрану. – Мова нім.
5. История социальной педагогики. Становление и развитие зарубежной социальной педагогики: Учебник / Под ред. В.И. Беляева. – М.: Гардарики, 2003. – 255 с.
6. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА – 2000. – 368 с.
7. Україна у цифрах 2004: Статистичний довідник / За ред. О.П. Осауленка – К.: Консультант, 2006. – С. 61.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Пришляк, О. (2007). СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У НІМЕЧЧИНІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 141-147. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1806