ACTIVITIES OF DISTRICT EDUCATIONAL DEPARTMENTS CONCERNING PROBLEMS OF RURAL SCHOOLS ADMINISTRATION FEATURED IN UKRAINIAN PEDAGOGICAL PRESS OF THE 50-80s OF THE 20th CENTURY

  • G.P. Shuka Lugansk national Pedagogical University of T. Shevchenko
Keywords: Ukrainian pedagogical press, district educational departments, administration, the 2nd half of the 20th century

Abstract

The uthor analyzes level of featuring of the matters of district educational departments’ administration in Ukrainian pedagogical press within the period from early 1950-s till late 1980-s.

References

1. Бойко М.Ф. Організаторська робота відділу народної освіти // Радянська школа. – 1969. – №6. – С. 50-57.
2. Бойко М.Ф. Організація роботи по вивченню, узагальненню і впровадженню передового педагогічного досвіду // Радянська школа. – 1963. – № 10. – С.10-17.
3. Зданевич В. Шукаю ... інспектора // Радянська освіта. – 1979. – 22 листопада. – С. 3.
4. Литвинчук В.О. Деякі пропозиції щодо організації шкільної справи в районі // Радянська школа. – 1966. – № 12. – С. 21-25.
5. Николик П. Ефективність інспекторського контролю // Радянська освіта. – 1980. – 20 грудня. – С. 3.
6. По-більшовицькому керувати роботою шкіл // Радянська освіта. – 1952. – 16 лютого. - С. 10-11.
7. Полгородник С.М. Підвищення ефективності управління навчально-виховним процесом у школі за допомогою технічних засобів навчання // Педагогіка. – 1982. – Вип. 21. – С. 104-110.
8. Про інспекторів шкіл // Збірник наказів та розпоряджень МО УРСР. – 1947. – № 12. – С. 25-30.
9. Про роботу шкільних інспекторів районних. Міських, обласних відділів народної освіти та Міністерства освіти Української РСР: Наказ МО УРСР №508 від 22 травня 1950 р. // Зб. наказів та інструкцій МО УРСР. – 1950. – № 12. – С. 6-7.
10. Шкільний інспектор // Радянська школа. – 1961. – № 10. – С. 35-36.
Published
2007-05-14
How to Cite
Shuka, G. (2007). ACTIVITIES OF DISTRICT EDUCATIONAL DEPARTMENTS CONCERNING PROBLEMS OF RURAL SCHOOLS ADMINISTRATION FEATURED IN UKRAINIAN PEDAGOGICAL PRESS OF THE 50-80s OF THE 20th CENTURY. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 195-201. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1815